Partnerstwo dla Polskiej Doliny Cyfrowej

Mark Loughran, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Microsoft
Mark Loughran, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Microsoft

Po ponad roku od podpisania strategicznej umowy między Chmurą Krajową a Microsoft, której celem jest wsparcie lokalnych organizacji w procesie ich transformacji cyfrowej i kreowania innowacji, kluczowym wyzwaniem pozostaje budowanie na rynku zaawansowanych kompetencji chmurowych. Pozwolą one zarówno przedsiębiorstwom, jak i instytucjom publicznym w pełni wykorzystać potencjał rozwiązań cloudowych.

Współpraca pomiędzy obiema firmami koncentruje się na wykorzystaniu możliwości nowo tworzonego centrum przetwarzania danych, które wraz z towarzyszącym mu wieloletnim, kompleksowym programem kompetencyjnym, jest fundament inwestycji Microsoft w Polsce o wartości 1 mld dolarów dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej.

Partnerstwo między obiema firmami zbiegło się z wydarzeniami, które w nieodwracalny sposób wpłynęły na ekosystem społeczno-gospodarczy w Polsce i na całym świecie. W efekcie pandemii, nastąpiło masowe przyspieszenie procesów transformacji biznesowej z wykorzystaniem technologii. Badania Instytutu Humanites w partnerstwie z GfK, Polskim Funduszem Rozwoju, Operatorem Chmury Krajowej, Blue Media, Platformą Przemysłu Przyszłości i Microsoft „Bariery i Trendy”. Transformacja technologiczna firm w Polsce” z marca br. wskazują, że aż 78 proc. firm jest w trakcie transformacji cyfrowej, w tym 36 proc. jest na zaawansowanym jej etapie – przede wszystkim spółki Skarbu Państwa i firmy powyżej 250 pracowników. Chmura obliczeniowa, która stanowi kluczowy element cyfryzacji stała się dla tysięcy organizacji szansą na zapewnienie ciągłości działania oraz szybsze i skuteczniejsze dostosowanie do wymagań współczesnego rynku.

Tysiące chmurowych ekspertów

Wraz z masowym trendem cyfryzacji, przedsiębiorstwa zwracają uwagę na potrzebę podniesienia kompetencji związanych z wykorzystaniem technologii. Badania Instytutu Humanites wskazują, że 73% menedżerów uważa, że transformacja cyfrowa umożliwia rozwój i podnoszenie kompetencji. Jednocześnie ich wciąż niezadowalająco wysoki poziom w organizacjach stanowi jedną z największych barier rozwoju technologicznego spółek w Polsce. Problem podkreśla konieczność szkolenia pracowników, zwłaszcza w początkowej fazie cyfrowej transformacji.

„Tylko w ciągu 1 roku od ogłoszenia inwestycji Microsoft w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej podnieśliśmy kwalifikacje ponad 105 000 specjalistów w ramach szkoleń dla profesjonalistów IT na różnych poziomach zaawansowania. To 1 ekspert chmurowy co 5 minut, 12 nowych specjalistów co godzinę i 9000 specjalistów co miesiąc. Wysoki poziom kompetencji, utalentowani profesjonaliści i doświadczenie polskich firm IT – to właśnie wyzwala ducha innowacyjności. Nasze strategiczne partnerstwo z Chmurą Krajową oznacza budowanie zestawu specjalistycznych kompetencji, aby umożliwić dostęp do potencjału chmury wszystkim biznesom, organizacjom i obywatelom w Polsce, a także pomóc firmom wszystkich sektorów wzmocnić ich odporność.” – Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce.

Aby efektywnie wspierać klientów w procesach transformacji zarówno na etapie prototypowania rozwiązań, jak i ich wdrażania oraz rozwoju, eksperci Chmury Krajowej stale poszerzają swoje kompetencje w zakresie rozwiązań chmurowych Microsoft. Łącznie posiadają ponad 100 certyfikatów, zarówno biznesowych, jak i zdobywanych przez inżynierów i architektów Chmury Krajowej wysoko cenionych na rynku certyfikatów potwierdzających najwyższe kompetencje technologiczne w zakresie wykorzystania rozwiązań Microsoft Azure i M365.

“Nasza dotychczasowa współpraca oraz doświadczenia, które razem zbieramy na rynku pokazują, że skuteczne wejście w chmurę i pełne wykorzystanie jej potencjału wymaga budowania w organizacjach twardych kompetencji chmurowych. Sami intensywnie rozwijamy się w tym zakresie i do tego samego przekonujemy managerów w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach. Chmura publiczna, taka jak Microsoft Azure to żywy organizm, który stale ewoluuje i niemal codziennie dostarcza swoim użytkownikom nowe rozwiązania. Dlatego trzeba się stale z niej doskonalić. Cyfrowa rzeczywistość mocno przyspiesza i polskie firmy muszą dotrzymać jej kroku.” – powiedział Michał Potoczek, prezes Chmury Krajowej.

Konieczność ograniczenia kontaktów społecznych wywołana pandemią COVID-19 wymusiła przyspieszenie procesów cyfryzacji w PKO Banku Polskim. To widocznie wpłynęło na zmianę modelu podstawowych mechanizmów w organizacji i wprowadzenie na ogromną skalę m.in. pracy zdalnej czy komunikacji na odległość. Tylko w ciągu 2 miesięcy, w banku zainstalowano Microsoft Teams na ponad 10 000 komputerów oraz 3000 telefonów. Otwarcie na tak kompleksowe rozwiązania czy usługi chmurowe mocno wpływ na na budowę istotnych przewag konkurencyjnych PKO Banku Polskiego.

„Partnerstwa strategiczne jakie zawarł Operator Chmury Krajowej, tj. m.in. partnerstwo z Google i z Microsoftem, pomagają nam w PKO Banku Polskim w przejściu z tradycyjnego modelu IT, na model oparty na usługach chmurowych. Z miesiąca na miesiąc w coraz większym zakresie korzystamy z wybranych usług OChK. W 2020 roku przenieśliśmy do chmury 12 tys. terminali, na których pracują bankowi doradcy w 1 tys. oddziałów. Udostępniliśmy też ponad 13 tysiącom pracowników chmurowe narzędzie MS Teams, które wspiera zdalną pracę zespołową. Chcemy, aby w najbliższej przyszłości usługi chmurowe silniej wspierały szybki rozwój bankowych platform, które pomagają nam tworzyć rozbudowany ekosystem usług wykraczających poza tradycyjną bankowość” – powiedział Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Wymierne efekty wspólnych działań

Pierwszy rok współpracy Chmury Krajowej i Microsoft przebiegał pod znakiem intensywnej edukacji rynku oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań do komunikacji i współpracy. Usługi chmurowe dostępne w pakietach Microsoft 365 nie tylko zapewniły ciągłość działania w wielu organizacjach, które w okresie pandemii musiały szybko przestawić sposób swojego funkcjonowania i zapewnić obsługę klientów, partnerów biznesowych i innych interesariuszy, ale także zwiększyły produktywność pracy w rozproszonych zespołach oraz bezpieczeństwo wykorzystywanych aplikacji. Z różnych wariantów pakietu narzędzi M365 wdrażanego we współpracy z Chmurą Krajową korzystały zarówno wielkie korporacje, instytucje publiczne jak i znane marki z rynku komercyjnego, Beneficjentami tego procesu jest kilkadziesiąt tysięcy końcowych użytkowników.

Chmura Krajowa wdrożyła Microsoft 365 m.in. dla kilku tysięcy pracowników biurowych firmy Rossmann w Polsce.

Firma obecna na międzynarodowych rynkach i współpracująca z wieloma dostawcami zdecydowała się na zakup licencji od Chmury Krajowej. To jeden z pierwszych przykładów, gdy polska część paneuropejskiego koncernu zawiera taką umowę z lokalnym, zaufanym partnerem.

“Rossmann jest firmą mocno skoncentrowaną na kliencie i jego doświadczeniu zakupowym. A ponieważ dzisiaj oznacza to wykorzystanie cyfrowych narzędzi, nasz dział IT jest naturalnym partnerem biznesu w kreowaniu i dostarczaniu rozwiązań, które będą wygodne dla naszych użytkowników, jak np. aplikacja Rossmann GO, która umożliwia w drogeriach samodzielne zakupy i płatność za nie z poziomu smartfona. Dlatego z dużą uwagą przyglądamy się rozwiązaniom w zakresie marketingu czy sztucznej inteligencji i wartości jaką mogą dać naszym klientom” – dodaje Piotr Kiszkiel, CIO Rossmann.

Hybrydowe łączenie światów

W ostatnim czasie Chmura Krajowa uzyskała także status partnera Microsoft LSP (Microsoft Licensing Solution Provider), co było efektem rozwoju wewnętrznych umiejętności pracowników firmy. Oznacza to, że Chmura Krajowa obok oferty chmurowej ma możliwość sprzedaży na polskim rynku także rozwiązań on premise (lokalizowanych na serwerach klienta), co tworzy podstawę do budowy platform hybrydowych. Z badań Instytutu Humanites wynika, że w ciągu 2-3 lat aż ponad 60 proc. menedżerów planuje przetwarzanie danych właśnie w środowisku hybrydowym.

Mamy do czynienia z dynamicznym trendem przejścia do chmury, jednakże wiele firm i instytucji publicznych chce przechowywać dane niejawne, czy elementy infrastruktury obłożone regulacjami we własnej infrastrukturze. Umiejętność połączenia tych dwóch światów daje szanse wykorzystania atutów hybrydowego środowiska informatycznego.