Sztuczna inteligencja pomoże wybierać organ do przeszczepu

szpital opieka medyczna

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Pacjentów Nefrologicznych, w Polsce na przewlekłą chorobę nerek cierpi nawet 4,2 mln osób. Co więcej jest ona rozpoznana jedynie w 5 proc. przypadków. Niekiedy jedyną szansą na uratowanie lub poprawę jakości życia pacjentów jest przeszczep nerki, który stanowi alternatywę dla cyklicznych dializ. Systemy analityczne wspierają lekarzy w procesie wyboru organów do transplantacji.

Uniwersytet Cambridge współpracuje z firmą SAS w zakresie wykorzystania zaawansowanej analityki do usprawnienia procesu oceny przydatności organów do przeszczepu. Technologie rozpoznawania obrazów i algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają zautomatyzować proces oceny wyników biopsji nerek, aby szybko wybrać odpowiednie organy do transplantacji. Celem projektu jest zwiększenie ilości tych zabiegów w Wielkiej Brytanii. Może to potencjalnie uratować lub zmienić jakość życia ponad 100 osób rocznie, które w przeciwnym razie wymagałyby uciążliwych i kosztownych dializ. Zwiększenie ilości przeszczepów u tak dużej liczby osób pozwoliłoby zaoszczędzić National Health Service (NHS) około 3,5 miliona funtów.

Analityka wspiera transplantologów

Transplantacja stanowi najlepszą metodę leczenia pacjentów w końcowym stadium choroby nerek. Zapotrzebowanie na tego typu operacje wciąż rośnie, dlatego lekarze częściej rozważają przeszczep organów pochodzących od coraz starszych dawców. Niestety nerki wraz z wiekiem działają gorzej i rośnie obawa, że organ się nie przyjmie. Jego złe funkcjonowanie w krótkim czasie po przeszczepie sprawia, że niezwykle inwazyjna operacja nie przynosi efektu i znacznie wzrasta ryzyko śmierci pacjenta. Dlatego lekarze często rezygnują z przeszczepu organów pochodzących od osób starszych. Ryzyko niepowodzenia można zmniejszyć, dokonując biopsji nerki, która pozwala ocenić stan narządu i podjąć decyzję o jego wykorzystaniu. Nie jest to jednak powszechna praktyka ze względu na potrzebny czas i konieczność posiadania specjalistycznych umiejętności w zakresie histopatologii. Automatyczna ocena cyfrowego obrazu biopsji nerki przy użyciu technologii rozpoznawania obrazu może być istotnym wsparciem w tym zakresie. Technologia SAS identyfikuje na zdjęciu cechy nerki, pozwalające na jej ewaluację pod kątem zdatności do transplantacji.

Spadek liczby transplantacji w Polsce

Według Gavina Pettigrewa, wykładowcy Uniwersytetu Cambridge, każdy przeszczep nerki pozwala zaoszczędzić rocznie ok. 30 tys. funtów. Są to koszty cyklicznych dializ jednej osoby. Ponadto zabieg ten znacznie przyczynia się do zmniejszenia liczby zgonów i poprawy jakości życia pacjentów. Eksperci z Wielkiej Brytanii liczą na to, że zautomatyzowane, cyfrowe usługi w dziedzinie histopatologii zostaną wdrożone również w innych krajach.

Według danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”, w zeszłym roku dokonano w Polsce w sumie 748 przeszczepów nerek. Oznacza to spadek liczby transplantacji względem 2019 roku, kiedy było ich łącznie 959. Z pewnością wpłynęła na to pandemia COVID-19, która spowolniła wiele procesów w sektorze medycznym. Problemem jest również brak odpowiedniej liczby organów nadających się do przeszczepu. Dlatego niezwykle ważna jest jak najszybsza adopcja najnowszych technologii w dziedzinie transplantologii, aby ratować i poprawiać jakość życia jak największej liczby pacjentów.