Październikowe osłabienie inflacji

Centrala banku PKO BP w Warszawie
  • Wstępny odczyt pokaże osłabienie krajowej inflacji CPI w październiku (PKO: 2,0% r/r, konsensus: 2,1% r/r vs 2,2% r/r we wrześniu) m.in. ze względu na spowolnienie wzrostu cen paliw i pogłębienie rocznych spadków cen odzieży.
  • O 10:30 zostanie zaprezentowane wykonanie budżetu po wrześniu br. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że nadwyżka po wrześniu wyniosła 3 mld PLN i była najwyższa (za ten okres) w nowoczesnej historii Polski.
  • Niespodziewanie silny spadek niemieckiej inflacji w październiku (wst. odczyt HICP: 1,5% r/r vs 1,8% r/r we wrz., kons: 1,7% r/r) oraz osłabienie inflacji w Hiszpanii (1,7% r/r vs 1,8% r/r we wrześniu) sugerują spadek inflacji HICP w strefie euro (do 1,4% r/r z 1,5% r/r). Osłabienie dynamiki cen niemieckich usług sugeruje ryzyko obniżenia inflacji bazowej HICP (z 1,3% r/r we wrześniu).
  • Wstępne dane o PKB w strefie euro w 3q pokażą przyspieszenie wzrostu gosp. do najwyższego poziomu od 2011r. (konsensus: 2,4% r/r z 2,3% r/r w 2q). Dostępne już dane z Hiszpanii i Francji wskazały na utrzymanie tempa wzrostu z 2q.
  • Październikowy indeks Conference Board wskaże na kontynuację bardzo optymistycznych nastrojów konsumentów w USA.

Przegląd wydarzeń:

Wrześniowe silne przyspieszenie dynamiki wydatków konsumentów w USA (1,0% m/m vs 0,1% m/m w sierpniu) wynikało w dużej mierze ze wzrostu sprzedaży samochodów (14,7% m/m, prawdopodobnie wymiana aut zniszczonych podczas huraganów) oraz paliw (11,9% m/m, przy wzroście cen benzyny) i wyjaśnia pozytywną niespodziankę dla odczytu konsumpcji w 3q. Wzrost cen paliw przełożył się na przyspieszenie inflacji PCE do 1,6% r/r (z 1,4% r/r w sierpniu), podczas gdy bazowa dynamika cen pozostała stabilna (1,3% r/r).

Wskaźnik ESI dla strefy euro wyniósł w paź. 114 pkt. i przebił swoje maksimum z przedkryzysowego boomu. Wszystkie sektorowe subindeksy wzrosły, co sugeruje, że gospodarka strefy euro rozpoczęła 4q z impetem. Polski wskaźnik ESI pozostał na wrześniowym poziomie 105,4 pkt.

Październikowe osłabienie inflacji

Bank Japonii nie zmienił parametrów polityki pieniężnej. Chociaż prognozy inflacji zostały nieznacznie zredukowane, nadal oczekuje, że cel inflacyjny zostanie osiągnięty w 2019r.

Indeks PMI dla przetwórstwa w Chinach (CFLP) spadł w paź. do 51,6pkt. z 52,4 pkt. we wrz. odzwierciedlając m.in. niższy napływ zamówień eksportowych i wyhamowanie tempa wzrostu cen kosztów produkcji i sprzedaży.

Źródło: PKO Bank Polski