PCF Group – książka popytu na akcje serii G pokryta w całości

Sebastian Wojciechowski, prezes i główny akcjonariusz PCF Group
Sebastian Wojciechowski, prezes i główny akcjonariusz PCF Group

PCF Group, po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu, zdecydowała o zaoferowaniu wszystkich akcji serii G, tj. ponad 2,51 mln szt. po cenie 40,20 zł za akcję. Łączna wartość emisji wyniesie zatem nieco ponad 100,9 mln zł.

Oferta akcji serii G jest skierowana do inwestorów krajowych i międzynarodowych. Stanowi uzupełnienie emisji akcji serii F, przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca br. Środki pozyskane z oferty akcji serii G będą stanowić dopełnienie finansowania zaktualizowanej strategii rozwoju PCF Group.

Celem strategicznym PCF Group jest osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027, czyli niemal 5-krotnie więcej niż w latach 2018-2022. Większość gier, nad którymi obecnie pracuje spółka ma zostać stworzona i wydana w modelu self-publishing. Środki pozyskane z oferty akcji F oraz G zostaną przeznaczone na realizację tych projektów.

– Pokrycie w całości księgi popytu odbieram jako wyraz zaufania inwestorów wobec naszych planów i zapowiedzi związanych z realizacją projektów nad którymi obecnie pracujemy. Gry te zamierzamy wydawać samodzielne, co jest według nas optymalnym modelem, pozwalającym mieć większy udział w komercyjnym sukcesie kolejnych tytułów – informuje Sebastian Wojciechowski, Prezes i główny akcjonariusz PCF Group.

Działalność w modelu self-publishing uzupełniać ma praca na zlecenie, czyli w tzw. modelu „work-for-hire”. Tego typu współpraca zapewnia Spółce stabilność finansową i przekłada się pozytywnie na generowane przychody i przepływy pieniężne. W ostatnich tygodniach PCF Group podpisała umowę z Microsoft Corporation na produkcję gry z segmentu AAA i list intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy z renomowanym wydawcą ze Stanów Zjednoczonych na produkcję nowej gry wideo na platformy VR, w obu przypadkach właśnie w tym modelu.

Osiem projektów w portfelu, kolejny w negocjacjach

People Can Fly pracuje obecnie nad ośmioma projektami znajdującymi się na różnych etapach zaawansowania. Pięć z nich to gry z segmentu AAA, z czego dwie realizowane są w modelu work-for-hire: Projekt Gemini (na zlecenie Square Enix, obecnie już w fazie produkcji) oraz Projekt Maverick (na zlecenie Microsoft Corporation). Trzy kolejne gry z segmentu AAA – Projekt Dagger, Projekt Bifrost oraz Projekt Victoria – znajdują się w preprodukcji i Spółka zamierza je wydać w modelu self-publishing, z planowanymi premierami w latach 2025-2026. Kolejną grą jest Projekt Red, z segmentu compact-AAA, obecnie będąca w fazie koncepcyjnej. W portfelu People Can Fly znajdują się także dwie gry przeznaczone na platformy wirtualnej rzeczywistości (VR) – Bulletstorm VR (wcześniej pod nazwą kodową Thunder) oraz Green Hell VR – realizowane przez Incuvo, spółkę zależną PCF Group.

Ponadto, w drugiej połowie czerwca Spółka podpisała wspomniany powyżej list intencyjny i rozpoczęła negocjacje z renomowanym amerykańskim wydawcą dotyczące potencjalnej współpracy przy realizacji gry na platformy VR o nazwie kodowej Dolphin i przewidywanym budżecie na produkcję w wysokości od 16 do 24 mln USD. Jeśli prowadzone negocjacje zakończą się pozytywnie, portfel gier realizowanych przez People Can Fly powiększy się o kolejny projekt prowadzony w modelu work-for-hire.