PGNiG przejmuje Vattenfall Heat Poland za prawie 3 mld PLN

PGNiG (7)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA nabyło 24.591.544 akcji stanowiących ponad 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland SA (VHP). Zakup stołecznych elektrociepłowni jest dla PGNiG kolejnym, po projekcie w Stalowej Woli, etapem rozwoju PGNiG jako koncernu multienergetycznego.

„Ta transakcja, to kolejny przykład, że polskie spółki opierając się na czysto biznesowej kalkulacji i uważnie śledząc rynek angażują się tam, gdzie widzą atrakcyjne możliwości inwestycyjne” – powiedział Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa.

„Nabycie przez PGNiG warszawskich aktywów Vattenfalla umożliwi dywersyfikację źródeł osiąganych przychodów zgodnie ze zaktualizowaną strategią Grupy Kapitałowej, zgodnie z którą energetyka jest jednym z trzech kluczowych obszarów rozwoju spółki. Kierując się interesem naszej spółki i jej akcjonariuszy, chcemy dalej rozwijać działalność energetyczną w Grupie Kapitałowej PGNiG” – powiedział Michał Szubski, prezes PGNiG.

Przejęcie aktywów VHP oraz wdrożenie programu inwestycyjnego, mającego na celu dalszy rozwój mocy wytwórczych w stołecznych elektrociepłowniach, pozwoli na zwiększenie przychodów PGNiG dzięki sprzedaży ciepła i energii elektrycznej oraz wpłynie pozytywnie na rozwój krajowego rynku gazu.

Dzięki tej transakcji do grupy PGNiG dołączy podmiot uważany za krajowego lidera sektora elektroenergetycznego, charakteryzujący się wysoką efektywnością, silną pozycją finansową oraz wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą. Zamiarem PGNiG jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników VHP, tworząc z nabywanej spółki centrum kompetencyjne PGNiG w ramach działalności energetycznej.

„Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło w Warszawie planujemy w przyszłości budowę co najmniej jednej elektrociepłowni dużej mocy opalanej gazem. Planowane przez PGNiG stopniowe przejście ze starych bloków węglowych na nowoczesne bloki gazowo-parowe przyczyni się do poprawy jakości życia Warszawiaków, a dodatkowo pozwoli na lepsze dostosowanie produkcji energii do potrzeb mieszkańców stolicy. Gazowe jednostki kogeneracyjne charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną oraz emitują do atmosfery o około 50 proc. mniej zanieczyszczeń w porównaniu do źródeł węglowych” – powiedział Radosław Dudziński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za strategię spółki.

W opinii Zarządu PGNiG przejęcie VHP istotnie wzmocni pozycję Grupy Kapitałowej PGNiG, jako poważnego gracza na rynku energetycznym w Polsce oraz pozwoli uzyskać znaczący udział w rynku wytwarzania energii. Dodatkowo, transakcja wzmocni konkurencję w sektorze energetycznym w Polsce.

Cena nabycia na dzień podpisania umowy wynosi około 2,96 mld PLN, co odpowiada wartości przedsiębiorstwa na poziomie około 3,5 mld PLN. Cena nabycia jest indeksowana odzwierciedlając koszt pieniądza w czasie. Wysokość ostatecznej ceny nabycia będzie zależna od daty zamknięcia transakcji. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana z programu obligacji PGNiG.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z warunków transakcji. Nabycie aktywów Vattenfalla dowodzi determinacji Zarządu PGNiG w konsekwentnej realizacji naszej aktualnej strategii rozwoju w kluczowych obszarach działalności. Dodatkowo wierzymy, że transakcja zrównoważy naszą ekspozycję na ryzyko poprzez zwiększenie zaangażowania w regulowane obszary działalności i że spotka się z pozytywną oceną uczestników rynków finansowych” – powiedział Sławomir Hinc, Wiceprezes PGNiG ds. finansowych.

Zamknięcie transakcji będzie wymagało zgody Prezesa UOKiK na koncentrację.

Transakcja zakupu VHP przez PGNiG będzie jedną z największych transakcji przejęcia w historii polskiego rynku energetycznego.