Zmiana na stanowisku prezesa BZ WBK Asset Management S.A.

0
Jacek Marcinowski

1 sierpnia 2011 nastąpi zmiana na stanowisku prezesa zarządu BZ WBK Asset Management S.A. Krzysztofa Grzegorka, który podjął decyzję o odejściu ze spółki, zastąpi obecny prezes BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. – Jacek Marcinowski.

Jacek Marcinowski będzie pełnił funkcję prezesa w obu spółkach – Asset Management i Towarzystwie. Towarzystwem kieruje od stycznia bieżącego roku, jednak z rynkiem kapitałowym, w tym także z poznańskim Towarzystwem i Asset Management był związany już wcześniej.

Jacek Marcinowski rozpoczął swoją pracę w Banku Zachodnim WBK (wtedy jeszcze WBK) w 1995 roku, w Pionie Bankowości Inwestycyjnej. W roku 1997 został dyrektorem zarządzającym w ówczesnym WBK Asset Management. W 1999 wrócił na dwa lata do Banku, gdzie odpowiadał za sprzedaż i marketing, po czym w roku 2001 objął funkcję prezesa Towarzystwa.

W 2002 roku na stanowisku Prezesa Towarzystwa zastąpił go Krzysztof Samotij, a Jacek Marcinowski kontynuował karierę w Banku Zachodnim WBK, gdzie – będąc członkiem zarządu – odpowiadał m.in. za sprzedaż produktów inwestycyjnych. Pół roku temu ponownie objął stery Towarzystwa.

Niemal przez cały czas mojej pracy w Grupie BZ WBK byłem związany z Asset Management i TFI. W ostatnich latach była to intensywna współpraca, tak więc dobrze znam bieżące sprawy firmy jak i strategiczne wyzwania, które stoją przed spółką. – mówi Jacek Marcinowski.

Krzysztof Grzegorek kierował Asset Management od momentu jej powstania w maju 1997 roku. W tym czasie firma stała się największą instytucją oferującą indywidualne portfele papierów wartościowych dla klientów indywidualnych.