Pierwsza polska Księga Dobrych Praktyk inspiruje do skutecznej nauki przedsiębiorczości

konferencja

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej (SEM) FORUM przygotowało pierwszą polską „Księgę Dobrych Praktyk W Edukacji Przedsiębiorczości”, która na przykładach zebranych z najlepszych polskich uczelni pokazuje, jak kreatywnie i efektywnie można uczyć myślenia przedsiębiorczego. Oraz że sposoby na kształcenie kompetencji w tym istotnym obszarze są bardzo różnorodne.

Przedsiębiorczość znalazła się wśród ośmiu kluczowych kompetencji dla rozwoju osobistego, zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa, które zdefiniowała Unia Europejska[1]. Jak wygląda nauczanie z tego zakresu na polskich uczelniach? Temu postanowiło przyjrzeć się SEM FORUM i we współpracy z organizacją EQUAL – European Quality Link stworzyć pierwszą Księgę Dobrych Praktyk w Edukacji Przedsiębiorczości, stanowiącą zbiór inspiracji do skutecznego kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Swoimi osiągnięciami w edukacji w tym obszarze zgodziło się podzielić 11 spośród najlepszych uczelni z Rankingu Szkół Wyższych portalu Perspektywy.pl oraz Ratingu Programów MBA SEM FORUM. Z zebranych wśród ich przedstawicieli wywiadów wyłania się wyraźne przekonanie o potrzebie popularyzacji wiedzy z tego zakresu – są to tematy, które cieszą  się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, jak i środowisk biznesowych. Przedsiębiorcze nastawienie Polaków potwierdzają zresztą również dane Global Entrepreneurship Monitor: co dziesiąty dorosły w naszym kraju wyraża chęć założenia firmy w ciągu najbliższych trzech lat. Jednocześnie ponad połowa uważa, że brakuje im do tego wystarczającej wiedzy i umiejętności[2].

Z raportu opublikowanego przez SEM FORUM wynika, że tego problemu są świadome środowiska akademickie. Uczelnie aktywnie dobierają metody pedagogiczne służące edukacji z zakresu przedsiębiorczości i reagują na aktualne potrzeby związane z trendami w tym obszarze.

Przedsiębiorcze dobre praktyki

W Księdze Dobrych Praktyk przygotowanej przez SEM FORUM zebrano ich najciekawsze działania i inicjatywy poświęcone nauce myślenia przedsiębiorczego. Projekty te są mocno zdywersyfikowane – skierowane do wielu grup (od uczniów szkół podstawowych po osoby powyżej 50. roku życia), prowadzone w rozmaity sposób i dotyczące różnorodnych tematów (m.in. start-upów, przedsiębiorczości rodzinnej i społecznej).

Wśród nich jest m.in. inicjatywa „Małopolska Chmura Edukacyjna”, której jednym z partnerów była Krakowska Szkoła Biznesu UEK, a w ramach projektu uczelnie wyższe w innowacyjny sposób kształtują postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Interesującym przedsięwzięciem była również międzynarodowa konferencja dla studentów Euroweek, której jednym z gospodarzy był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Z ciekawych rozwiązań mogą także korzystać uczestnicy programu MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej: w ramach New Venture Project mają okazję czerpać wiedzę na temat prowadzenia start-upów i korzystać w tym zakresie z najlepszych praktyk słynnej Massachusetts Institute of Technology. GFKM oferuje ścieżkę start-upową w ramach programu Executive MBA. To pokazuje bogactwo form skutecznej edukacji przedsiębiorczości, dzięki którym na rynku pracy mogą funkcjonować osoby o szerokim wachlarzu kompetencji.

Przystępując do tworzenia Księgi Dobrych Praktyk w Edukacji Przedsiębiorczości, chcieliśmy dowiedzieć się, czy w Polsce promowane są praktyczne, nowoczesne metody nauczania postaw przedsiębiorczych. Okazuje się, że uczelnie wykazują w tym obszarze dużą kreatywność – mówi Andrzej Popadiuk, Prezes SEM FORUM. – Sytuacja wywołana przez pandemię COVID-19, w trakcie której zwiększanie odporności biznesu staje się szczególnie ważne, jeszcze dobitniej pokazuje, jak istotna jest edukacja z zakresu myślenia przedsiębiorczego. Mam nadzieję, że zebrane przez nas studia przypadków będą stanowić cenne inspiracje dla innych jednostek kształcenia w naszym kraju.

Księga Dobrych Praktyk w Edukacji Przedsiębiorczości to inicjatywa zrealizowana w ramach cyklu projektów badawczych prowadzonych w krajach Unii Europejskiej pod patronatem EQUAL – European Quality Link, organizacji skupiającej najważniejsze międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia szkół biznesu.

Pełen raport dostępny jest na stronie semforum.org.pl: http://www.semforum.org.pl/aktualnosci/n/ksiega-dobrych-praktyk.html

[1] Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie ramy odniesienia, załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2006/962/WE) z dnia 30.12.2006.

(25.01.2010)

[2] https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport-z-badania-GEM_200117.pdf