Pierwszy rocznik studentów nowego kierunku „Global Business Services” (GBS) rozpoczął kształcenie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z początkiem października blisko 100 studentów rozpoczęło naukę na nowym kierunku studiów „Global Business Services” (GBS) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Kierunek powstał we współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (ABSL). Jest to pierwszy kierunek studiów licencjackich, który przygotuje studentów do rozwoju międzynarodowej kariery w centrach biznesowych należących do największych firm na świecie.

„Global Business Services” (GBS) to pionierski kierunek w Polsce, który został stworzony od podstaw przez biznes i naukę, w odpowiedzi na ciągły rozwój sektora usług biznesowych, w którym obecnie zatrudnionych jest ponad 350 000 osób w ponad 1 600 centrach usług. Wśród partnerów kierunku, obok ABSL, znalazło się 28 czołowych podmiotów sektora a także lokalne startupy oraz miasto Kraków.

Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynkowych

Z analiz ABSL Strategic Foresight wynika, że łączne zatrudnienie w sektorze może w ciągu 10 lat wzrosnąć do 650 000, co oznacza, że niezbędne będzie pozyskanie blisko 295 000 pracowników posiadających tzw. kompetencje przyszłości. Kluczowe z perspektywy sektora są umiejętności związane z finansami, analizą danych, nowoczesnymi technologiami, a także uniwersalnymi umiejętnościami miękkimi takimi jak: praca zespołowa, zarządzanie zmianą, umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Wspólna inicjatywa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i ABSL stanowi impuls do przeciwdziałania rosnącej luce kompetencyjnej na polskim rynku pracy, która może stanowić w bliskiej przyszłości barierę rozwojową dla naszego sektora, istotnego dla rozwoju gospodarki Polski. – podkreśla Anna Berczyńska, Executive Director, Schaeffler Global Services Europe, VP Talents, ABSL.

Znajomość języków obcych i kompetencje cyfrowe były i będą kluczowe. Rośnie jednak znaczenie pracy zespołowej, kompetencji liderskich, umiejętności rozwiązywania problemów i przede wszystkim zdolności komunikacyjnych w zróżnicowanym kulturowo i kompleksowym organizacyjnie środowisku – dodaje Berczyńska. 

Rozwiązania systemowe niezbędne do zapewnienia kadr

Z raportu rocznego ABSL jednoznacznie wynika, że biorąc pod uwagę sytuację demograficzną, ograniczony zasób talentów może stać się jedną z najistotniejszych barier dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz rozwoju procesów opartych na zaawansowanej wiedzy. Utrzymanie konkurencyjności wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań obejmujących poszerzanie zaplecza kadrowego posiadającego pożądane kompetencje, w tym skoordynowanego zaangażowania różnych resortów i uwzględnienia w perspektywie długoterminowej m.in. takich elementów jak dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynkowych.

Program studiów GBS został stworzony we współpracy z przedstawicielami globalnych firm, którzy byli zaangażowani w dobór treści kształcenia. Studenci, już od pierwszego roku będą mieli zajęcia i praktyki w centrach usług, co umożliwi im dostęp do liderów międzynarodowych korporacji w trakcie całego okresu nauczania.  Potencjalne miejsca pracy przyszłego absolwenta GBS to sektor usług dla biznesu, który obejmuje: informatykę, finanse, rachunkowość, logistykę, zarządzanie zasobami ludzkimi i działania badawczo-rozwojowe.

Kraków w światowej czołówce

Kraków jest liderem pod względem zatrudnienia w centrach usług biznesowych w Polsce, gdzie pracuje niemal co czwarta zatrudniona w sektorze osoba, czyli 77 700 osób.  Stolica Małopolski znajduje się w czołówce globalnych rankingów stanowiących o atrakcyjności miast najchętniej wybieranych przez międzynarodowych inwestorów.

Najważniejszymi spośród strategicznych celów Krakowa są zrównoważony rozwój, budowanie gospodarki opartej na wiedzy oraz wysoka jakość życia mieszkańców. Przykład powstałego kierunku studiów, związanych z nowoczesnymi usługami biznesowymi, obrazuje całościowe rozumienie potrzeb rozwojowych naszego miasta. Kolejny profil kształcenia uzupełnia szeroką paletę specjalizacji oferowanych na krakowskich uczelniach, a zbliżanie sektorów nauki i biznesu traktujemy jako jedno z koniecznych działań, umożliwiających rozwój w konkurencyjnym świecie. Wreszcie – wysoka jakość życia mieszkańców, którą traktujemy priorytetowo, często staje się kluczowym argumentem za wyborem Krakowa jako miejsca nauki, pracy czy zakładania rodziny. – podkreśla Jerzy Muzyk, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

Kraków konsekwentnie znajduje się w czołówce Rankingu Tholons 100 Super Cities. Jednocześnie w 2020 roku zajął 10 miejsce w rankingu miast przyszłości, a to oznacza, że tutaj też jest przyszłość dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę zawodową.