Podatek katastralny w Polsce: co musimy wiedzieć?

podatki

podatkiPodatek katastralny wzbudza w Polsce mnóstwo emocji wśród osób posiadających nieruchomości. W wielu krajach Unii Europejskiej został on już wprowadzony i funkcjonuje od wielu lat. W Polsce takie rozwiązanie wydaje się kwestią czasu, choć na razie żaden rząd nie odważył się na jego wprowadzenie, ponieważ konsekwencje społeczne są trudne do przewidzenia.

Co to jest podatek katastralny?

Podatek katastralny jest podatkiem od nieruchomości. Jego wysokość zależy od tego, ile dana nieruchomość jest warta. Im większa jest wartość nieruchomości, tym wyższy podatek, który należy opłacić. Z tego wynika, że najwięcej zapłaciłyby osoby mające nieruchomości w dużych miastach, np. w Warszawie. W przypadku mieszkania, którego wartość wynosi np. 500 tysięcy złotych, wysokość podatku katastralnego to 10 tysięcy złotych. Jak więc widać jest to kwota bardzo wysoka, zwłaszcza że obecnie wartość podatku od nieruchomości nie przekracza kilkuset złotych rocznie. Więcej szczegółowych danych na temat katastru znajduje się na stronie https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/podatek-katastralny.

Podatek katastralny w Polsce

W Polsce nie prowadzi się katastru, czyli ewidencji zawierającej dane o budynkach, gruntach oraz inne informacje niezbędne do określenia wartości nieruchomości. Z tego właśnie względu, jeśli taki podatek miałby być wprowadzony, konieczne byłyby czasochłonne i bardzo kosztowne prace. Pierwszym krokiem byłoby oszacowanie wartości poszczególnych nieruchomości, ponieważ tylko wtedy możliwe by było nałożenie podatku. Co więcej, każdy obiekt musiałby być wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego, a to wiąże się z dużymi kosztami. Sporządzona dokumentacja byłaby opublikowana, aby właściciele mieli możliwość odwołania od wydanej decyzji. Co więcej, wprowadzenie podatku katastralnego wymaga sporządzenia ustawy według projektu Ministra Finansów. Nietrudno przewidzieć, że rząd, który podejmie się nałożenia podatku katastralnego, szybko straci poparcie społeczeństwa, dlatego trudno przewidzieć, czy takie rozwiązania w ogóle będzie wprowadzone.

Podatek katastralny – dla kogo?

Podatek katastralny dotknąłby właściwie każdego Polaka, nie tylko właścicieli nieruchomości. Wzrost podatku wiązałby się z podniesieniem stawek, np. za wynajem czy dzierżawę. Na pewno byłoby to duże obciążenie dla budżetów domowych – przewiduje się nawet, że opłacenie podatku katastralnego pochłonęłoby kwotę równą rocznej pensji jednego z domowników. W polskiej rzeczywistości wprowadzenie tak wysokiej opłaty miałoby bardzo poważne konsekwencje.

Wady i zalety podatku katastralnego

Na największe profity z tytułu wprowadzenia podatku katastralnego mogą liczyć samorządy. To do nich spływać będą opłaty, co pozwoli na sfinansowanie bieżących potrzeb i inwestycji. Zaletą wprowadzenia podatku katastralnego będzie z pewnością pozytywny wpływ na rozwój obszarów miejskich, ponieważ będzie on wywierał presję na efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni.

Niestety podatek katastralny miałby katastrofalne skutki dla domowych budżetów. Wielu osób po prostu nie byłoby stać na jego opłacanie. Co więcej, takie opodatkowanie znacząco zwiększyłoby koszty wynajmu i dzierżawy nieruchomości, przez co ten sektor mógłby mocno ucierpieć.