Pół roku pandemii w oczach pracowników – raport Pracuj.pl

Rafał Nachyna
Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl

Choć liczba ofert zatrudnienia systematycznie rośnie, pracownicy i kandydaci wciąż z rezerwą oceniają sytuację na rynku pracy. Tylko 33% respondentów Pracuj.pl uważa, że gospodarka największy kryzys ma już za sobą. Co więcej, COVID-19 wywołał trudności w życiu zawodowym u blisko 6 na 10 badanych. O utrzymanie zatrudnienia obawiają się oni jednak rzadziej niż na początku pandemii. W najnowszym raporcie „Pół roku nowej normalności” zespół Pracuj.pl już po raz drugi przygląda się postawom zawodowym pracowników i kandydatów, a także ich poglądom na sytuację na rynku pracy. Sprawdzamy, jak zmieniły się ich opinie przez sześć miesięcy niespodziewanej rewolucji.

Najważniejsze informacje:

  • 3/4 badanych boi się wpływu pandemii na pracę mniej niż na początku.
  • 55% uważa, że jesienią sytuacja na rynku pracy może się pogorszyć.
  • Pandemia utrudniła życie zawodowe u 6 na 10 badanych.
  • Najczęstsze trudności: obawy o przyszłość, stres, brak stabilizacji.
  • Tylko co czwarty badany twierdzi, że o pracę jest łatwiej niż np. w kwietniu.
  • Według danych Pracuj.pl liczba ofert pracy na rynku systematycznie rośnie.

Pół roku nowej normalności

Jak pół roku pandemii wpłynęło na postrzeganie przez pracowników i kandydatów rynku pracy? By odpowiedzieć na to pytanie zespół Pracuj.pl przygotował raport „Pół roku nowej normalności. Pracownicy i kandydaci o rynku pracy”. Wykorzystaliśmy w nim badania przeprowadzone przez analityków Grupy Pracuj w kwietniu i wrześniu 2020 roku. Na podstawie opinii łącznie blisko 2800 Polaków udało nam się stworzyć ciekawy portret kandydatów i pracowników mierzących się z wpływem pandemii na ich życie.
W najnowszym tekście opartym na badaniach analitycy przyglądają się obawom i nadziejom respondentów, związanym z funkcjonowaniem przez minione sześć miesięcy w nowych okolicznościach. Sprawdzają także czy zmieniająca się sytuacja wpływa na ich ocenę najbliższej przyszłości rynku pracy. To pierwsza część raportu, którego kolejne ustalenia będą publikowane w następnych materiałach w najbliższych dniach.Pół roku pandemii według pracowników

Mniej obaw, więcej ofert

Jak wynika z badań Pracuj.pl, respondenci posiadający pracę boją się jej utraty rzadziej niż w kwietniu . Na początku pandemii podobne obawy wyrażało 44% badanych, a we wrześniu – mniej niż co trzeci (32%). Jeszcze większą różnicę widać w przypadku obaw przed obniżką wynagrodzenia lub zmianą zasad zatrudnienia. Podczas zamrożenia gospodarki bało się ich aż 6 na 10 zatrudnionych, obecnie jest to 45%.

Mniejszym obawom pracowników towarzyszą pozytywne dane dotyczące ofert zatrudnienia. Pod koniec września br. na Pracuj.pl dostępnych było ok. 74 000 aktywnych ogłoszeń o pracę. Ponadto zarówno w lipcu, jak też sierpniu i wrześniu liczba ofert była wyższa niż w tych samych miesiącach rok temu. Tylko w samym wrześniu pracodawcy zamieścili na portalu ponad 55 000 ogłoszeń. Jak zauważa Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl, to dane budzące optymizm. Jednocześnie jednak nie powinny usypiać czujności uczestników rynku pracy.

W marcu 2020 roku wszyscy weszliśmy na zupełnie nową ścieżkę życia zawodowego. Niewątpliwie zarówno pracodawcy, jak i pracownicy wykazali się w ostatnich miesiącach odwagą, mobilizacją i sprawnością w obliczu nowej normalności. Częściowa normalizacja sytuacji na rynku pracy po odmrożeniu gospodarki, stopniowy wzrost liczby ofert zatrudnienia czy sprawna adaptacja wielu firm do pracy zdalnej to w dużym stopniu ich zasługa. Optymizm należy jednak dawkować z umiarem. Jesień może okazać się kolejnym trudnym testem dla rynku pracy, na który musimy być gotowi wspierając rekrutację i pracę zdalną – komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.

Wyzwania wciąż przed nami

Odpowiedzi respondentów Pracuj.pl pokazują, że mają oni świadomość słodko-gorzkiej sytuacji na rynku pracy. Choć rzadziej niż w kwietniu wyrażają oni obawy przed zwolnieniem czy obniżką pensji, są świadomi możliwości pogorszenia się sytuacji gospodarczej. Aż 55% badanych uważa, że druga fala koronawirusa jesienią może pogłębić kryzys na rynku pracy i utrudnić szukanie nowego miejsca zatrudnienia. Co więcej, tylko co trzeci (33%) badany jest przekonany, że rynek pracy ma już za sobą największy kryzys.Pół roku pandemii według pracowników 2Z drugiej jednak strony – jak pokazują dane zgromadzone w raporcie – badani coraz rzadziej obawiają się bezpośredniego przełożenia sytuacji na rynku pracy na ich własne życie. Tezę o „oswojeniu” pandemii w odniesieniu do życia zawodowego przez pracowników zdają się potwierdzać ich odpowiedzi. Tylko co czwarty (25%) respondent Pracuj.pl przyznaje, że jego obawy o pracę zwiększyły się w stosunku do początku pandemii. Pozostali martwią się mniej lub tak samo, co w marcu czy kwietniu.
Pół roku pandemii według pracowników 3Jak zauważa Małgorzata Skonieczna, współautorka badania i ekspertka Pracuj.pl, odpowiedzi badanych wyraźnie sygnalizują niejednoznaczność, z jaką można postrzegać obecną kondycję rynku pracy. Niepewność dotycząca przyszłości pandemii przekłada się w tym wypadku na sposoby patrzenia na życie zawodowe.

Sytuacja jaką wprowadził na rynku pracy COVID-19 przypomina nieco sprawdzanie prognoz pogody. Choć mamy coraz więcej źródeł informacji na jej temat, czasem przewidywania po prostu zawodzą. Ta niejasność przejawia się w opiniach respondentów Pracuj.pl. Z jednej strony wykazują się oni pewnym optymizmem w odniesieniu do rynku pracy i osobistej sytuacji, z drugiej tylko mniejszość uważa, że najgorszy kryzys mamy za sobą. Trudno się temu dziwić, bo nawet wśród ekspertów HR opinie na temat najbliższej przyszłości rynku pracy są podzielone – komentuje Małgorzata Skonieczna, Ekspert ds. Badań Kandydatów w Grupie Pracuj.

Trudności związane z pandemią

Pół roku pandemii uzbroiło wielu pracowników i kandydatów w większą odporność na obawy związane ze zmianami na rynku pracy. Jednocześnie jednak aż 57% respondentów Pracuj.pl przyznaje, że pandemia spowodowała w ich życiu zawodowym trudności i negatywne doświadczenia związane z pracą – zarówno związane z emocjami, jak i sposobem funkcjonowania firm.Pół roku pandemii według pracowników 4Pół roku pandemii według pracowników 5Pandemia odcisnęła swój ślad na życiu zawodowym większości z badanych przez nas użytkowników. Warto zwrócić uwagę na to, że najczęstszą komplikacją, z jaką badani mieli do czynienia jest obawa o swoją przyszłość zawodową w perspektywie 5-10 lat. To znak ostrzegawczy, na który powinni zwrócić szczególną uwagę pracodawcy i regulatorzy rynku pracy – podsumowuje Małgorzata Skonieczna.

Pracownicy i kandydaci w obliczu COVID-19

W raporcie „Pół roku nowej normalności” badacze Pracuj.pl przeanalizowali opinie pracowników i kandydatów o życiu zawodowym w obliczu COVID-19. Po pół roku przemian związanych z pandemią eksperci sprawdzili, jak zmieniały się postawy użytkowników Pracuj.pl dotyczące sytuacji na rynku pracy, oczekiwań wobec pracodawców i plany zawodowe. Przyjrzeli się także jak po sześciu miesiącach przemian Polacy postrzegają pracę zdalną i rekrutację na odległość. Pełny raport oraz kolejne wyniki badań zaprezentowane zostaną już w najbliższych dniach.