Polacy budują domy, bo chcą spełniać marzenia i mieszkać w ładnej okolicy

budowa domu

Dla blisko 59% budujących dom w 2022 roku najistotniejszą motywacją była chęć zrealizowania marzenia – wynika z Raportu o budowie domów w Polsce, przygotowanego przez Oferteo.pl. Wybierając działkę zazwyczaj, bo w 65% przypadków, kierujemy się walorami okolicy.

W  artykule znajdują się informacje na temat:

  • motywacji Polaków do rozpoczęcia budowy domu;
  • roli finansów w podejmowaniu decyzji o budowie;
  • czynników wpływających na wybór lokalizacji działki;
  • wielkości miejscowości, w których stawiano domy.

6 na 10 Polaków buduje domy, by spełnić marzenie

W 2022 roku ponad połowa (59%) ankietowanych zdecydowała się na budowę domu, ponieważ chciała zrealizować marzenie – wynika z danych Oferteo.pl, największego polskiego serwisu łączącego poszukujących usług z ich wykonawcami. Co roku jest to najistotniejszy czynnik wpływający na decyzję o takiej inwestycji. Odsetek osób udzielających takiej odpowiedzi był wyższy o 7 p.p., w porównaniu z poprzednią edycją badania. Dla co 3. osoby istotną motywacją była chęć posiadania ogrodu.

Wśród inwestorów widoczna jest tendencja dotycząca wyprowadzania się z miast. Chęć zamieszkania na wsi motywowała do budowy domu 27% respondentów. Podobny odsetek osób wskazywał, że zdecydowały się na dom, ponieważ zależało im na zwiększeniu powierzchni mieszkalnej. Co 10. respondent przyznał, że do decyzji o budowie skłoniły go narodziny dzieci.

1 na 10 osób budowało dom jako lokatę oszczędności

Podczas podejmowania decyzji o budowie istotne były też kwestie finansowe. 1/5 respondentów uważała, że postawienie domu jest bardziej opłacalne niż zakup mieszkania w bloku i to właśnie stanowiło motywację do inwestycji. Podobny odsetek (21%) respondentów podjął się budowy, gdyż posiadał już wcześniej działkę budowlaną i chciał ją zagospodarować.

Dom może stanowić dobre zabezpieczenie finansowe na przyszłość. 1 na 10 osób uzasadniała chęć budowy domu ulokowaniem oszczędności. Dla 5% respondentów istotny był również czynnik inflacyjny. Zdecydowali się oni na taką inwestycję, gdyż obawiali się rosnących kosztów w przyszłości.Z jakich powodów zdecydował się Panzdecydowała się Pani na budowę domu

Dla 65% z nas najważniejsza jest dobra okolica

Wybierając działkę, na której chcemy postawić swój nowy dom, decydujemy się również na miejsce, w którym zamierzamy żyć przez najbliższe lata. Najważniejszym decydującym czynnikiem dla inwestorów są estetyczne walory okolicy. Takiej odpowiedzi udzieliło 65% ankietowanych.

Drugim z kolei czynnikiem, który wpływał na wybór działki, była cena. Determinowała ona decyzję blisko co trzeciej osoby stawiającej dom w 2022 roku. 21% respondentów nie miało jednak takiego dylematu, gdyż działkę otrzymało w ramach darowizny lub spadku.

Ostatnim czynnikiem była odległość od różnych istotnych dla rodziny lokalizacji: miejsca pracy (17%), miejsca zamieszkania najbliższej rodziny (17%), przedszkola lub szkoły dzieci (12%) czy miejsca zamieszkania przyjaciół i znajomych (5%).

Odnotowano również, że najczęściej domy budowano na wsiach lub terenach podmiejskich. Odpowiedzi takiej udzieliło 68% ankietowanych.Co zadecydowało o wyborze działki

Źródło danych

Dane pochodzą z badania przeprowadzonego techniką CAWI, w ramach Raportu o budowie domów w Polsce, przez serwis Oferteo.pl w styczniu 2023 roku.

Próba badawcza wyniosła 465 osób, które w 2022 roku budowały dom.