Polska gospodarka z najszybszym wzrostem w UE

Europa Polska mapa

Po publikacji ostatecznej inflacji CPI za lipiec szacujemy, że krajowa inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii, ustabilizowała się na poziomie 0,6% r/r. W kierunku jej spadku działały ceny ubezpieczeń, natomiast podnosiły ją ceny w kategorii rekreacja i kultura.

Wzrost gospodarczy w Niemczech w 2q18 był słabszy od oczekiwań, chociaż kwartalna dynamika nieznacznie przyspieszyła względem 1q18 (z 0,4% k/k do 0,5% k/k). Motorem wzrostu był popyt wewnętrzny (zarówno konsumpcja, jak i inwestycje). Pozytywnie zaskoczył odczyt PKB w strefie euro. Dynamikę w 2q zrewidowano do 0,4% k/k z 0,3% wg wstępnego szacunku. W EŚiW wzrost przyspieszył na Węgrzech (4,6% r/r) i Słowacji (4,1% r/r), większe niż oczekiwano osłabienie dynamiki PKB odnotowano zaś w Czechach (2,3% r/r). Spośród państw UE, dla których dostępne są już dane o PKB za 2q, Polska odnotowała w minionym kwartale najszybszy wzrost gospodarczy (r/r, sa).

Eryk Łon powtórzył, że scenariusz utrzymywania stóp procentowych na bieżącym poziomie jest na razie scenariuszem bazowym, chociaż przyznał też, że rozważa złożenie w tym roku wniosku o ich obniżkę.

Niemiecki urząd statystyczny nie zrewidował lipcowych danych inflacyjnych (CPI: 2,0% r/r, HICP: 2,1% r/r). Szczegóły odczytu pokazały osłabienie dynamiki cen żywności, niewielki wzrost inflacji usług i stabilną inflację bazową.