Polska na właściwym kursie

Mateusz Szczurek
Mateusz Szczurek - Minister Finansow fot. Dariusz Iwanski www.iwanski.com.pl [email protected] [email protected] +48 601 362 305

Tempo wzrostu PKB w całym 2014 roku było niemal dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej. Łączny wzrost PKB w minionym roku wyniósł 3,3 proc. – To bardzo dobry wynik. Tylko jeden kraj w UE miał wyższy wzrost – powiedział minister finansów Mateusz Szczurek podczas konferencji prasowej podsumowującej sytuację makroekonomiczną w Polsce w 2014 roku.

Szef resortu finansów podkreślił, że Polska ma zdecydowanie najwyższe skumulowane tempo wzrostu gospodarczego spośród krajów Unii Europejskiej. – Skumulowany wzrost Polski od 2007 r. to 23,8 proc. Polska to zatem Mont Blanc, podczas gdy średnia unijna to Górka Szczęśliwicka – powiedział minister Szczurek.

Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w IV kw. 2014 r. był popyt krajowy, zarówno konsumpcyjny jak i inwestycyjny. Wysoką dynamikę zanotowały również obroty handlowe z zagranicą, w tym szczególnie import.

Minister finansów odniósł sią do danych BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności), które ilustrują poprawiający się rynek pracy w Polsce. Według nich w 2014 roku liczba pracujących zwiększyła się o prawie 2 proc. W sumie w latach 2008-2014 przyrost liczby pracujących w naszym kraju był jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. I to także dzięki temu w Polsce miał miejsce szybszy niż przeciętnie w Unii spadek bezrobocia. – Co ważne wzrosła także o 16 proc. wydajność pracy, co ma wpływ na obserwowany wzrost płac – powiedział minister Szczurek. Według danych Eurostatu w 2014 roku stopa bezrobocia obniżyła się w Polsce z 10,3 proc. do 9 proc. i jest ona niższa od przeciętnej dla Unii Europejskiej (10,2 proc. w 2014 roku).

Minister Szczurek zaznaczył, że uległy zmniejszeniu koszty obsługi długu krajowego, a obserwowany spadek cen dodatkowo wzmacnia znaczenie minimalnego wzrostu płac.

Uczestniczący w konferencji prasowej wiceminister finansów Jacek Kapica przedstawił propozycję nowego systemu obsługi i wsparcia podatnika, ujętą w projekcie ustawy o administracji podatkowej (link otwiera nowe w serwisie zewnętrznym). – Przewiduje ona wprowadzenie asystenta podatnika, stworzenie Centrum Obsługi oraz wzmocnienie Krajowej Informacji Podatkowej – powiedział wiceminister Kapica. Zapowiedział również zmiany w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, które będę koncentrować się na obsłudze dużych podatników oraz nawiązał do zmian w organizacji administracji podatkowej od 1 kwietnia br. W wyniku konsolidacji procesów pomocniczych około 2 tys. pracowników zostanie przesuniętych m. in. do obsługi bezpośredniej w urzędach skarbowych. Więcej informacji nastronie Adminitracja Podatkowa/Aktualności.