Polski PKB spadł o 0,5% w I kwartale 2020 r.

giełda

W tym tygodniu pojawiły się wyniki PKB za pierwszy kwartał. Istotne dla polskiej gospodarki były także wyniki z Niemiec i strefy euro. Pozytywną wiadomością jest, że polska gospodarka w I kwartale ucierpiała w mniejszym stopniu niż większość pozostałych krajów Europy. Spadek PKB w zestawieniu kwartał do kwartału wyniósł zaledwie 0,5%. Jest to stosunkowo dobry wynik w porównaniu ze znaczącym pogorszeniem koniunktury w innych gospodarkach europejskich. W Czechach PKB w tym samym okresie spadł o 3,6%, w Niemczech o 2,2%, a w strefie euro o 3,8%. Natomiast przy uwzględnieniu różnej liczby dni roboczych w porównaniu międzyrocznym polski PKB wzrósł o 1,6%.

Warto przypomnieć, że podczas kryzysu w 2009 r. Polska była jedynym krajem UE, który uniknął recesji gospodarczej. Choć obecnie spadek PKB jest raczej nieunikniony, to recesja nadal będzie na Wisłą znacznie mniej dotkliwa niż w strefie euro.
Kwietniowy wskaźnik CPI osiągnął natomiast 3,4% r/r. Przyszłość polskiej gospodarki jest niepewna nie tylko w związku z rozwojem epidemii, ale także w związku z wyborami prezydenckimi. Jednak na informację dotyczącą sposobu ich przeprowadzenia oraz na wyniki musimy jeszcze poczekać. Niemniej będą one mieć ogromną wagę dla przyszłości politycznej kraju.

Kurs złotego w tym tygodniu nie odnotował większych zmian, w piątek rano wahał się w okolicach 4,56 PLN/EUR. Eurodolar pod koniec tygodnia utrzymywał się na poziomie około 1,081 USD/EUR.

Tygodniowy komentarz walutowo-makroekonomiczny Roksany Cichej, analityczki AKCENTY