Polskie PKB per capita na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Firmy działające w Polsce zdominowały ranking 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, TOP 500 CEE, przygotowany przez Coface. W dużej mierze z tego powodu, że firmy zestawiono według wielkości obrotu, a przecież Polska jest największym krajem z ujętych w tym zestawieniu. Jaka jest jednak siła naszej gospodarki pokazuje PKB w przeliczeniu na mieszkańca.

Jak wypada pod tym względem Polska na tle innych państw, z których firmy znalazły się w rankingu? – Region jest bardzo zróżnicowany, w Polsce PKB per capita to 11 tys. euro, a w Słowenii 19 tys., a w Czechach 17 tys., gdy na Słowacji 15 tys. euro – mówi w rozmowie z MarketNews24 główny ekonomista Coface na Europę Centralną, Grzegorz Sielewicz. – Natomiast znacznie gorzej niż Polska wypada Serbia z niecałe 5 tys. euro czy Bułgaria z ponad 6 tys. euro w 2016 r.