Raport ZPP: Im lepsze regulacje i instytucje, tym zamożniejsze i lepsze państwo. Stworzenie raju dla MSP polskim sposobem na awans cywilizacyjny

0

Polska ma realne szanse na polepszenie swojej pozycji konkurencyjnej względem innych państw. Może stać się jednym ze światowych liderów i dogonić zamożne gospodarki, jeśli postawi na szeroko zakrojone działania deregulacyjne, przebudowę systemu podatkowego, naprawę sądownictwa i prowadzenie sprawnej polityki gospodarczej. Takie wnioski płyną z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) pt. „Wpływ otoczenia instytucjonalno-prawnego na jakość państwa. Polska rajem dla MSP”, który został zaprezentowany na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. 

Polska w dalszym ciągu pozostaje krajem średnio zamożnym. Mamy jednak potencjał do zwiększenia przewagi konkurencyjnej. W tym celu należy położyć szczególny nacisk na poprawę otoczenia instytucjonalnego i prawnego biznesu. Dla przedsiębiorców kluczowe jest wprowadzenie usprawnień w zakresie rozstrzygania spraw w sądach i skonstruowanie przejrzystego systemu podatkowego – powiedział Jakub Bińkowski, sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji ZPP, autor raportu. – Proszę zauważyć, że państwa zajmujące jedne z czołowych pozycji w rankingu najzamożniejszych krajów świata pojawiają się również  na najwyższych lokatach w zestawieniach mierzących jakość życia, regulacji i systemu podatkowego – dodał ekspert.

Z analizy takich zestawień jak Human Development Index oraz „rankingu najlepszych państw na świecie” US News&World Report oraz firmy Y&R Bav Consulting i Uniwersytety Wharton wynika, że państwa o najlepszych regulacjach i instytucjach są państwami najzamożniejszymi i takimi, w których żyje się najlepiej.

Proszę zauważyć jak ważna w kontekście budowania lepszej jakości życia w kraju, jest dbałość o dobre warunki instytucjonalno-regulacyjne biznesu. Przekłada się to na wzrost zamożności państwa, a w konsekwencji na wzrost jego ogólnej jakości w innych kategoriach, również tych bardzo luźno związanych z gospodarką. Przykładem takiego kraju jest Dania, która mimo średniej wielkości i niewielkiej liczebności potrafiła zgromadzić bardzo znaczące bogactwo – skomentował Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP.

Z danych przytoczonych w publikacji wynika, że Polska jest państwem średnio zamożnym, w głównej mierze dlatego, że posiada średniej jakości regulacje dotyczące biznesu. W rankingach Paying Taxes i Doing Business Polska zajęła kolejno 47 i 24 miejsce. Odwołując się do bardziej szczegółowych kategorii, takich jak łatwość prowadzenia handlu zagranicznego, Polska wypadła bardzo dobrze, zajmując 1 miejsce. W dalszym ciągu problematyczne okazuje się natomiast rozpoczynanie działalności gospodarczej. Mimo słynnego „jednego okienka” w tym zestawieniu państwo zajmuje 107 lokatę, a w rankingu, który ukazać ma sprawność systemu sądownictwa gospodarczego, Polska uzyskała drugi najgorszy spośród swoich wyników (55 miejsce).

Czytaj również:  W 2018 r. polskie lotniska obsłużą nawet do 45 mln pasażerów