Polsko-amerykański startup AI Clearing rozpoczął współpracę z producentem dronów napędzanych wodorem

Doosan Mobility Innovation
Doosan Mobility Innovation / All-In-One Hydrogen Drone, DT30N

Polsko-amerykański startup AI Clearing oferujący oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do monitorowania prac budowlanych został partnerem strategicznym wiodącego producenta dronów zasilanych ogniwami wodorowymi – Doosan Mobility Innovation Inc. (DMI).

Nawiązanie współpracy ze spółką DMI należącą do koreańskiego holdingu budowlano-energetycznego Doosan Group to kolejny etap w dynamicznym rozwoju AI Clearing. AI Clearing, które na przełomie roku pozyskało ponad 2 mln dolarów finansowania od środkowoeuropejskich funduszy venture capital Tera Ventures, Inovo Venture Partners oraz Innovation Nest, rozwija w Warszawie centrum badawczo-rozwojowe w oparciu o rozwiązania sztucznej inteligencji.

Z oprogramowania AI Clearing korzystają już największe na świecie firmy budowlane. Wśród nich jest PCL Construction, jeden z dziesięciu największych wykonawców budowlanych w USA, oraz grupa budowlana Vinci. DMI to pierwszy wytwórca dronów napędzanych ogniwami wodorowymi o zastosowaniu komercyjnym. Cieszące się uznaniem ekspertów i nagradzane urządzenia DMI mogą pozostawać w powietrzu ponad dwie godziny, czyli ponad trzykrotnie dłużej niż drony zasilane tradycyjnymi akumulatorami.

– Przy monitorowaniu rozległych placów budowlanych z wykorzystaniem dronów dużą niedogodnością była konieczność częstej wymiany akumulatorów. To znacznie wydłużało cały proces zbierania danych. Teraz dzięki połączeniu innowacyjnego hardware’u firmy DMI z oprogramowaniem AI Clearing znacznie skraca się czas nadzoru nad rozległymi terenami budowy – powiedział Michał Mazur, współtwórca i prezes AI Clearing.

W ramach współpracy, oparte o sztuczną inteligencję oprogramowanie AI Clearing będzie analizować dane pozyskane z dronów DMI – czyli zdjęcia i materiały wideo – pod kątem zgodności z dokumentacją projektową (np. z programów CAD i BIM). Olbrzymie ilości danych pozyskane podczas jednego lotu drona będą w przeciągu kilkunastu minut przetwarzane przez system AI Clearing. Dzięki temu menedżerowie zarządzający dużymi projektami infrastrukturalnymi, takimi jak budowa farm fotowoltaicznych, dróg czy gazociągów będą mieli na bieżąco wgląd w przebieg prac i będą mogli ocenić ich zgodność z projektem i założonym harmonogramem.

– Coraz więcej firm, które odkryły korzyści płynące ze zbierania danych przez drony, potrzebuje urządzeń, które mogą dłużej przebywać w powietrzu. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w sytuacjach, kiedy monitorujemy duże obszary i trudno jest dotrzeć do odległych miejsc podczas jednego lotu drona. Ale także wtedy, gdy konieczne jest wykonanie wielu zadań podczas jednego lotu – powiedział Doo Soon Lee, prezes DMI.

–  Połączenie długodystansowych dronów DMI z rozwiązaniami analitycznymi AI Clearing jest odpowiedzią na potrzeby klientów i otwiera pole do dalszego zastosowania dronów w przemyśle – dodał Doo Soon Lee.

Obie firmy zamierzają też wspólnie inwestować w badania i rozwój nad wykorzystaniem edge computing do monitoringu prac budowalnych. Do tej pory było to niemożliwe ze względu na ograniczenie zarówno w mocy przeliczeniowej jak i w zasięgu dronów.