Ponad 100 mln złotych – nowa gwarancja Rainbow Tours

Rainbow Tours
Rainbow Tours

W dniu 13 sierpnia 2014 Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A. udzieliło Rainbow Tours S.A. gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także wpłat poniesionych przez klientów za imprezę turystyczną o numerze GT 110/2014, która ma obowiązywać od 17.09.2014 do 16.09.2015

Wartość nowej gwarancji wynosi 100 573 901, 39 złotych i jest wyższa o prawie 20% od gwarancji aktualnie obowiązującej, opiewającej na kwotę 84.700.234,27 złotych, ważnej do 16.09.2014 . Tym samym Rainbow Tours S.A. może się poszczycić jedną z najwyższych gwarancji ubezpieczeniowych wśród polskich touroperatorów.

Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Łódzkiego.