Ponad 9,5 mln zł EBITDA Grupy INC w I kw. 2021 r.

Paweł Śliwiński, prezes INC
Paweł Śliwiński, prezes INC

Grupa kapitałowa INC, specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów, podsumowuje wyniki finansowe osiągnięte w I kw. 2021 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 4,1 mln zł, EBITDA osiągnęła wartość ponad 9,5 mln zł, a zysk netto 7,7 mln zł, w tym przypisany akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości 5,4 mln zł. W minionym kwartale INC SA, jako autoryzowany doradca wspierał 3 spółki w procesie debiutu na NewConnect. Z kolei do końca br. ta liczba ma się powiększyć o kolejne kilkanaście spółek.

Za nami udany I kw. 2021 r. Nie powinien być on zaskoczeniem. Tradycyjnie na bazie publikowanych przez nas szacunkowych danych dotyczących wartości gotówki i inwestycji można było wnioskować o wynikach za miniony kwartał. W tym czasie kontynuowaliśmy zrównoważony biznesowo wzrost. Warto podkreślić dynamikę usług, zysk na sprzedaży papierów wartościowych oraz zwiększenie wartości portfela inwestycyjnego. W rezultacie wynik finansowy Grupy INC był o 40 proc. lepszy w porównaniu do analogicznego kwartału 2020 roku. Rosnąca gotówka, która wzrosła w tym czasie blisko 2-krotnie, wyniosła na koniec minionego kwartału 9,7 mln zł. To oczywiście daje nam przestrzeń do nowych inwestycji. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes zarządu INC SA.

Poprawa wyników i dynamiczny rozwój to efekt konsekwentnej realizacji strategii rozwoju Grupy oraz efektywnego wykorzystania sprzyjającego otoczenia rynkowego. Model biznesowy Grupy opiera się o działalność w trzech obszarach biznesowych: usługi doradcze, oferowanie instrumentów finansowych oraz inwestycje na rynku kapitałowym. Alternatywne spółki inwestycyjne z Grupy INC (INC Private Equity oraz Carpathia Capital) inwestują przede wszystkim w spółki z obszaru tzw. nowej ekonomii w tym m.in. spółki technologiczne, gamingowe, biotechnologiczne oraz OZE.

Mamy ambitne plany na cały 2021 r. W ciągu bieżącego roku chcemy wprowadzić na giełdę jeszcze kilkanaście spółek. Naszym celem jest także realizacja przez Dom Maklerski ofert publicznych o wartości ponad 100 mln zł. W I kwartale Dom Maklerski uczestniczył w 9 ofertach o łącznej wartości 12 mln zł. Warto dodać, że w tym czasie przygotowywaliśmy wiele dużych projektów. W samym II kwartale możliwe jest, że Dom Maklerski uczestniczył będzie w ofertach o wartości kilkudziesięciu mln zł. Jedną z nich jest Woodpecker.co, gdzie maksymalna wartość oferty to 11 mln zł,. – dodaje Paweł Śliwiński.

Bazą do tegorocznego portfolio spółek, które przy wsparciu INC zadebiutują na giełdzie, są podmioty, które wcześniej pozyskały finansowanie m.in. poprzez CrowdConnect lub oferty prywatne i publiczne. Jedną z trwających publicznych ofert jest Woodpecker.co. Proces budowy księgi popytu oraz zapisy inwestorów w transzy małych inwestorów prowadzone są przez Dom Maklerski INC do 1 czerwca br. Woodpecker.co planuje debiut na NewConnect na przełomie II i III kw. 2021 r.

Od początku 2021 r. obserwujemy spadek obrotów na rynku NewConnect względem rekordowego 2020 r., jednak i tak w porównaniu z wcześniejszymi latami zainteresowanie małą giełdą jest wciąż ogromne. Dla porównania najgorszy w tym roku pod względem obrotów kwiecień jest pięcio- i siedmiokrotnie lepszy niż kwiecień 2019 r. czy kwiecień 2018 r. Nie boję się powrotu stagnacji i marazmu na rynek NewConnect, który na przestrzeni ostatnich lat mocno się zmienił. Mam tu na myśli przede wszystkim zmiany jakościowe pod względem debiutujących spółek, ale i profesjonalizację doradców, czy też zmianę postrzegania NewConnect wśród inwestorów. – mówi Paweł Śliwiński.