Ponad połowa Polaków oczekuje podwyżek, ale tylko co 10 firma podniesie wynagrodzenia

0

W Polsce utrzymuje się silna presja płacowa – ponad 50% Polaków oczekuje. że w najbliższych miesiącach otrzymają podwyżki. Plany pracodawców są niestety inne, ponieważ tylko 11% firm planuje podnosić wynagrodzenia.

– Rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami pracowników, a możliwościami pracodawców jest duży – powiedział agencji eNewsroom.pl Andrzej Kubisiak, szef biura prasowego Work Service – Patrząc przez pryzmat historii na nasze dane widzimy, że jesienią skłonność do podwyżek ze strony pracodawcy była relatywnie niższa. W danych rok do roku mamy wzrost o 2 punkty procentowe, a 2 lata temu było o połowę mniej wskazań deklaracji podwyżek. Wynik 11% należy uznać za znacznie lepszy niż w ostatnich latach ­– ocenił Kubisiak.