Poprawa nastrojów w przemyśle

0

PMI dla polskiego przemysłu wzrósł w listopadzie do 54,2 pkt. z 53,4 pkt. w październiku (PKO: 53,9 pkt., konsensus: 54,0 pkt.).

Na wyższy odczyt indeksu wpłynęły mocny odczyt subindeksu produkcji, wydłużony czas dostaw, zwiększone zapasy pozycji zakupionych. Wzrost indeksu ograniczały nieco słabsze tempo wzrostu nowych zamówień oraz niskie tempo wzrostu zatrudnienia.

Poprawa nastrojów w przemyśle

Subindeks zatrudnienia znajduje się ciągle w okolicach poziomu sygnalizującego stagnację. Biorąc pod uwagę nastroje firm przemysłowych w Niemczech i strefie euro (główni partnerzy handlowi Polski), kluczową różnicą między rekordowo wysokimi odczytami indeksów PMI dla przetwórstwa w tych gospodarkach a Polską jest właśnie subindeks zatrudnienia, który naszym zdaniem ciągle sygnalizuje, że bariera podażowa na rynku pracy staje się coraz większym ograniczeniem dla rozwoju gospodarczego.

Poprawa nastrojów w przemyśle 2

Patrząc na wyniki ankiet dotyczące procesów cenotwórczych wyraźnie widać rosnącą presję cenową. Wskaźnik kosztów produkcji wzrósł ponownie sygnalizując, że po okresie nieco niższych odczytów na przełomie roku, ścieżka inflacji powróci na trajektorię wzrostową w marcu przyszłego roku.

Dane wspierają oczekiwania na utrzymanie silnego wzrostu PKB w 4q17 i są neutralne dla RPP. Nadal zakładamy, że do podwyżki stóp dojdzie pod koniec 2018 r., ale nie wykluczamy, że wnioski o podwyżkę pojawią się wcześniej.

Źródło: PKO Bank Polski

Czytaj również:  Bank centralny Turcji przeznaczy 10,5 mld USD na pomoc bankom