Inflacja w celu, wzrost na „5-”

0

Dziś dzień publikacji wskaźników PMI. Spodziewamy się, że indeks dla polskiego przetwórstwa wzrósł do 53,9 pkt. odzwierciedlając bardzo wysokie wstępne odczyty ze strefy euro oraz z Niemiec (które zapewne zostaną dziś potwierdzone). W Chinach indeks Markit PMI, podobnie jak wczorajszy „oficjalny” PMI pokazał pozytywne nastroje przetwórców w listopadzie. Drugi miesiąc lekkiego spadku indeksu ISM dla przetwórstwa USA nie zmienia faktu, że nastroje pozostają bardzo dobre i sugerują dalsze zwiększanie aktywności gospodarczej.

Polska gospodarka potrafi latać (wysoko!)

Tempo wzrostu gospodarczego w 3q17 wyniosło 4,9% r/r (rewizja w górę szybkiego szacunku o 0,2pp vs 4,0% r/r w 2q17), a po korekcie sezonowej 5,2% r/r i 1,2% k/k. Dane sugerują, że w całym roku wzrost PKB wyniesie 4,4%.

Głównym motorem wzrostu pozostała konsumpcja prywatna. Jej dynamika wyniosła 4,8% r/r (4,9% r/r w 2q; PKO: 5,0%; kons: 4,9%), odzwierciedlając dobre wyniki rynku pracy. Choć bardzo dobre nastroje nadal zachęcają konsumentów do finansowania swoich zakupów z oszczędności, to pozytywny wpływ programu 500+ na dynamikę dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych zaczął się zmniejszać już w 2q17. Inwestycje wzrosły o 3,3% r/r (vs 0,9% r/r w 2q; PKO: 5,0%; kons: 4,5%). Choć dane o inwestycjach dużych firm wskazywały na niższą dynamikę inwestycji, to apetyt na dobry wynik został rozbudzony przez inwestycje samorządów. Wskaźniki wyprzedzające inwestycji sugerują, że dynamika inwestycji będzie w kolejnych kwartałach coraz wyższa: rośnie m.in. wartość kosztorysowa noworozpoczętych inwestycji, wartość rynku leasingu, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wartość przetargów publicznych, absorpcja środków z UEZapasy były neutralne dla wzrostu PKB (wkład 0,0pp vs -1,9pp w 2q17). Eksport netto natomiast dodał 1,1pp do dynamiki PKBbył drugim co do wielkości motorem wzrostu PKB w 3q17 (przy odbiciu eksportu i stabilnym wzroście importu).

Czytaj również:  Kurs dolara znów triumfuje. Euro powyżej 4,35

Struktura wzrostu PKB wpisuje się w nasze oczekiwania: nadal prognozujemy, że dynamika inwestycji będzie się zwiększać stopniowo w kolejnych kwartałach, przy nieco niższej dynamice konsumpcji. Dwucyfrowe dynamiki inwestycji możemy zobaczyć już w 1h18.

Dane o strukturze wzrostu PKB nie zmieniają układu sił w RPP. Silne konsumpcja i wzrost gospodarczy wspierają argumenty jastrzębich członków, podczas gdy nieco słabsza od oczekiwań struktura wzrostu, w tym głównie wolniejsze ożywienie inwestycji, wpisują się w argumentację gołębiego skrzydła. Pierwszej podwyżki stóp procentowych nadal oczekujemy w 4q18.

Inflacja: po szczycie przyjdzie dołek

Inflacja CPI w listopadzie (wstępny odczyt GUSwzrosła do 2,5% r/r osiągając cel inflacyjny po raz pierwszy od listopada 2012 r. (PKO: 2,4% r/r, konsensus: 2,3% r/r, vs 2,1% r/r w październiku).

Ostateczne dane oraz struktura październikowej inflacji zostaną opublikowane 11 grudnia. Oczekujemy, że pokażą one wyraźne przyspieszenie dynamiki cen paliw (przyspieszenie wzrostu cen ropy na przełomie października i listopada), a także stabilizację inflacji bazowej (PKO: 0,8% r/r). Dane z rynków hurtowych oraz wskaźniki koniunktury sugerują dalsze przyspieszenie dynamiki cen żywności. Ponadto w stronę wyższej inflacji CPI oddziaływały zapewne ceny opału, które od września notują przyspieszenie dynamiki ze względu na rosnące ceny węgla.