Porozumienie między ministrem finansów i ministrem Skarbu Państwa ws. współpracy dotyczącej instrumentów finansowych

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów

Minister finansów i minister Skarbu Państwa zawarli porozumienie w sprawie współpracy w zakresie powierzania usług finansowych związanych z oferowaniem przez Skarb Państwa instrumentów finansowych.

W ramach porozumienia minister Skarbu Państwa zobowiązał się przy powierzaniu usług finansowych związanych ze sprzedażą akcji spółek publicznych Skarbu Państwa lub zawieraniem innych transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, uwzględniać aktualny ranking podmiotów posiadających status Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych.

Jednocześnie minister finansów zobowiązał się, że przy powierzaniu usług finansowych związanych z oferowaniem na rynku pierwotnym obligacji skarbowych emitowanych na rynki zagraniczne będzie uwzględniać przygotowany przez ministra Skarbu Państwa aktualny ranking podmiotów ocenianych za działalność na polskim rynku kapitałowym.

Porozumienie ma za zadanie rozwój polskiego rynku kapitałowego poprzez wspieranie aktywności instytucji finansowych współpracujących z ministerstwami zarówno na rynku skarbowych papierów dłużnych, jak też udziałowych instrumentów rynku kapitałowego. Dotychczas każde z ministerstw posługiwało się przy wyborze doradców finansowych zestawem kryteriów odnoszących się wyłącznie do zakresu działalności tego właśnie ministerstwa. Zgodnie z porozumieniem Ministerstwo Finansów przy wyborze doradców będzie uwzględniać także ich wkład w rozwijanie polskiego rynku kapitałowego, a Ministerstwo Skarbu Państwa – aktywność na rynku skarbowych papierów wartościowych. Całościowe ujęcie oczekiwań ze strony obu ministerstw będzie argumentem dla instytucji finansowych, by rozwijać swą działalność w Polsce.