Posiedzenie NBP nie zaburzyło spokoju złotego

forex giełda

Kluczowym makroekonomicznym wydarzeniem w Polsce w ostatnich dniach było lipcowe posiedzenie polskiego banku centralnego. NBP zgodnie z przewidywaniami pozostawił główną stopę procentową bez zmian na poziomie 1,50%. Ostatni raz stopy zostały zmienione w 2015 r. W odniesieniu do stabilności stóp procentowych, Prezes A. Glapiński powtórzył, że potrafi sobie wyobrazić, że stopy procentowe nie ulegną zmianie aż do 2021 roku. NBP na razie nie niepokoi też przyśpieszająca inflacja konsumpcyjna, która w czerwcu wynosiła 2,6% (najwyższa od listopada 2012 roku). Cel inflacyjny NBP jest ustalony na poziomie okolic 2,5%,  bieżąca podwyżka cen nie jest więc jeszcze powodem do znaczących zmian w polityce pieniężnej. Z drugiej strony, polski bank centralny liczy się z przyśpieszeniem inflacji na początku 2020 roku i z tym, że krótkoterminowo może się ona znaleźć powyżej górnej granicy tolerowanego pasma wahań, tzn. ponad 3,5%. Nie można zatem w pełni wykluczyć scenariusza, w których NBP podniesie stopy procentowe do końca tego roku. Prawdopodobieństwo takiego posunięcia w pierwszej połowie przyszłego roku jest jednak niskie. Natomiast główne banki centralne, europejski EBC i amerykański Fed, będą uwalniać politykę pieniężną, tj. obniżać stopy procentowe.

Kurs złotego w stosunku do euro w tym tygodniu się praktycznie nie zmienił i w piątek rano był na poziomie 4,24 EUR/PLN. W tym czasie kurs eurodolara był na poziomie 1,13 EUR/USD.

Komentarz walutowo-makroekonomiczny Malwiny Krakus, analityczki AKCENTY