Potrzebna reforma zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) realizuje konsultacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Dotyczą one szczególnie sytuacji migrantów i uchodźców na naszym rynku pracy. Celem konsultacji jest wypracowanie metod, które pozwolą migrantom i uchodźcom na łatwiejsze znalezienie oraz utrzymanie pracy – a zarazem na zmniejszenie ich niepokoju społeczno-ekonomicznego, którego doświadczają częściej niż rodowici Polacy. FPP chce także wypracować propozycje zmian dla systemów rządowych i samorządowych, które mogłyby ułatwić wszystkim zainteresowanym zatrudnienie cudzoziemców. Liczba cudzoziemców w naszym kraju zwiększa się. Do ich obsługi potrzebne są coraz większe zasoby kadrowe. Jednak nie wszystkie instytucje zajmujące się problematyką zatrudnienia cudzoziemców są na to odpowiednio przygotowane.

– Konsultacje dotyczą wielu różnych zagadnień związanych z tym, co należy zrobić, aby zatrudnianie cudzoziemców było legalne i satysfakcjonujące. Chcemy rozwiązywać pojawiające się problemy. Nie tylko pomóc samym zainteresowanym pracownikom cudzoziemskim, ale też ułatwić procedury legalizacji zatrudnienia z punktu widzenia pracodawców i administracji zajmującej się tą tematyką – powiedziała serwisowi eNewsroom Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka prawa pracy w Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Kluczowe okazują się wyzwania prawne. Należy dokonać przeglądu obowiązujących przepisów, aby procedury były sprawniejsze i efektywniejsze. Wielu uczestników konsultacji wskazuje na biurokrację i przedłużające się procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę. Z tym wiążą się też kwestie dotyczące pobytu i zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce. Pracodawcy zwracają zaś szczególną uwagę na stosowanie różnych ułatwień proceduralnych związanych z kontaktami z administracją. Sama administracja boryka się zaś z brakiem właściwego zaplecza finansowego i organizacyjnego. To powoduje opóźnienia i wzajemne niezadowolenie. Żeby temu zaradzić, potrzebna jest wspólna dyskusja, która zidentyfikuje główne kwestie sporne i poszuka rozwiązań – zaleca Spytek-Bandurska.