Poznań bez nowej podaży biurowej w 2022 roku

Skanska Nowy Rynek D Poznań, PL

W 2022 roku nie oddano do użytku żadnego nowego projektu biurowego w Poznaniu, ale deweloperzy kontynuują rozpoczęte budowy. W trakcie realizacji jest ponad 93 000 m kw., co jest zbliżonym wynikiem do powierzchni realizowanej w Krakowie i Katowicach, a zdecydowanie większym niż w Łodzi i Trójmieście.

Zasoby powierzchni biurowej w Poznaniu na koniec grudnia 2022 roku wyniosły ponad 623 100 m kw. i nie zmieniły się względem 2021 roku z uwagi na brak nowych inwestycji biurowych ukończonych w ubiegłym roku.

„Brak nowej podaży w Poznaniu nie oznacza, że tamtejsi inwestorzy wstrzymali się z projektami. Aktywność deweloperów utrzymuje się na wysokim poziomie. Na koniec 2022 roku w budowie znajdowało się nadal 93 300 m kw. i jeżeli uda się dotrzymać założonych terminów realizacji, to 45% powierzchni w budowie ma zostać ukończone jeszcze w tym roku,” – komentuje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Największymi projektami w budowie pozostają Andresia Silver z planowaną datą oddania w 2025 roku (40 000 m kw., Von der Heyden) oraz Nowy Rynek E, który ma zostać ukończony w I poł. 2023 roku (28 500 m kw., Skanska Property Poland).

„Poznańscy najemcy w 2022 roku wykazali się dość dużą ostrożnością. Odnotowany wolumen transakcji najmu był najmniejszy spośród sześciu badanych przez nas rynków regionalnych. Wynik popytu w ubiegłym roku wyniósł blisko 46 600 m kw. i był niższy o 36% w porównaniu do 2021 roku oraz od średniorocznego popytu  z ostatnich 5 lat, który wynosił 58 900 m kw.,” – dodaje Piotr Borowski, Dyrektor działu reprezentacji najemcy w Knight Frank.

W 2022 roku w strukturze transakcji najmu dominowały nowe umowy (53%), renegocjacje stanowiły 41%, a ekspansje wyniosły zaledwie 6%.

,,W związku z brakiem nowej powierzchni biurowej na rynku poznańskim, współczynnik pustostanów na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 10,5% i spadł o 0,7 pp. w porównaniu z III kw. 2022 roku, a także obniżył się aż o 2,2 pp. w porównaniu z końcem 2021 roku,” – dodaje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Czynsze wywoławcze w Poznaniu na koniec 2022 roku pozostają na stabilnym poziomie wahając się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za m kw. miesięcznie. Niewielki popyt na lokalnym rynku przy wciąż relatywnie dużej dostępności powierzchni biurowej może zachęcać najemców do podejmowania renegocjacji stawek czynszu i pakietów zachęt. Z drugiej strony, wysokie koszty budowy, a także wzrost kosztów obsługi kredytów budowlanych może skutecznie zahamować możliwości negocjacyjne inwestorów, zwłaszcza w nowych budynkach. Jednocześnie, ze względu na rosnące koszty mediów i usług, zauważalny jest również wzrost stawek opłat eksploatacyjnych, które na koniec września 2022 roku w Poznaniu wahały się od 15,00 do 24,00 PLN/m kw./miesięcznie.