Pracowity czas dla inwestujących w fundusze

0

Lutowa korekta była odczuwalna dla posiadaczy funduszy akcyjnych, których wyniki poszły w ślad za indeksami giełdowymi. Jednak nie wszyscy inwestorzy tracili. Były też takie fundusze, które wybroniły się przed spadkami – zaznaczają eksperci BGŻOptima. W  pierwszym kwartale tego roku zysk dla klientów wypracowały fundusze: dłużne, polskich papierów skarbowych, dłużne polskie uniwersalne, dłużne polskich korporacji gotówkowe i pieniężne. Warto zauważyć, że istnieją również fundusze akcyjne, które mimo chwilowych zawirowań pozwoliły klientom zarobić.

Choć pierwszy kwartał 2018 r. zaczął się bardzo pomyślnie dla funduszy inwestycyjnych, to jego zakończenie przyniosło mało zadowalające wyniki. W styczniu tylko fundusze zaangażowane w krajowe i zagraniczne papiery skarbowe odnotowały straty, pozostałe wypracowały spore zyski dla inwestorów. Błyszczały przede wszystkim fundusze akcyjne, których wyniki napędzała hossa na krajowych i zagranicznych giełdach: od rynków globalnych wschodzących (odnotowały najwyższy zwrot w miesiącu – 5,3 proc.), akcji spółek japońskich (5 proc.), polskich uniwersalnych (3 proc.), akcji amerykańskich (2,9 proc.), aż po rynek turecki, choć tu wzrosty były najniższe – 0,3 proc.

Wyceny funduszy pieniężnych i gotówkowych wzrosły o 0,2-0,3 proc., podobnie było w przypadku funduszy dłużnych. Na niewielkim minusie znalazły się tylko fundusze papierów skarbowych polskich i globalnych: -0,1 proc.

Nieoczekiwana zamiana miejsc

W lutym wraz ze spadkami na światowych giełdach, wywołanymi gwałtowną wyprzedażą akcji na Wall Street w pierwszych dniach lutego, wyceny jednostek funduszy akcyjnych poszły w dół. Przecena objęła też inne klasy aktywów: fundusze mieszane, polskie i zagraniczne oraz globalne dłużne: uniwersalne i korporacyjne. Korekta najmocniej dotknęła fundusze uniwersalne polskich akcji, które straciły 5,4 proc. w ciągu miesiąca. Fundusze akcji małych i średnich spółek potaniały o 4,3 proc., akcji azjatyckich (bez Japonii) 3,8 proc., akcji amerykańskich 3 proc. Stosunkowo największą odpornością na światowa korektę wykazały się akcje spółek tureckich, notując umiarkowane straty w wysokości 0,7 proc.

Czytaj również:  Zagubiony dolar

Na drugim biegunie znalazły się natomiast fundusze obligacyjne, które po styczniowych spadkach, w lutym znalazły się na plusie. Fundusze polskich papierów skarbowych zyskały 0,5 proc., a polskie dłużne uniwersalne 0,4 proc.

Mniej i bardziej odporne fundusze

Przecenie w styczniu i w lutym oparła się jeszcze jedna grupa funduszy: gotówkowe i pieniężne. Jak wspomniano, w styczniu wyceny jednostek wzrosły o 0,2-0,3 proc. W lutym również znalazły się na plusie, zyskując średnio 0,3 proc. Swoją odporność na rynkowe zawirowania potwierdziły w marcu, kiedy obok funduszy dłużnych, skarbowych, obligacji korporacyjnych zakończyły miesiąc z zyskiem. Średnie stopy zwrotu funduszy pieniężnych wyniosły 0,2 proc. Dłużne skarbowe i uniwersalne zarobiły dla klientów 0,4 proc. w miesiącu.