PRCH: Obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 9,2% w 2023 r.

sklep galeria
  • W całym 2023 r. obroty najemców w centrach handlowych były o 9,2% wyższe niż w 2022 r. W dwóch ostatnich miesiącach 2023 r. (listopad i grudzień) obroty wzrastały o odpowiednio 5,4% i 5,2%, w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2022 r.
  • Średnioroczne obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. Najlepsze wyniki w 2023 r. odnotowały najmniejsze centra (5-20 tys. mkw. GLA) wykazując wzrost obrotów o 12,2% w stosunku do 2022 r. W dużych obiektach (40-60 tys. mkw. GLA) obroty najemców wzrosły o 10,8%, a średni wzrost o 9,1% odnotowały największe galerie (powyżej 60 tys. mkw. GLA). W obiektach średniej wielkości (20-40 tys. mkw. GLA) obroty w 2023 r. zwiększyły się o 6,5% w stosunku do 2022 r.
  • W wybranych kategoriach największe wzrosty obrotów w całym 2023 r., w stosunku do 2022 r., odnotowały: rozrywka 30,3%, usługi 24,8% oraz gastronomia 17,4%.
  • Odwiedzalność mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była w całym 2023 r. o 4,6% wyższa niż rok wcześniej.

– Indeksy Polskiej Rady Centrów Handlowych, największego w Polsce cyklicznego badania obrotów i odwiedzalności centrów handlowych pokazują, że w 2023 r., pomimo spowolnienia gospodarczego, obroty najemców były o 9,2% wyższe niż w 2022 r. Dla całego handlu, jak wynika z danych GUS, wzrost sprzedaży detalicznej w cenach bieżących wyniósł 5%. O 4,6% wzrosła, w minionym roku, również odwiedzalność galerii handlowych. Dane z indeksów PRCH są reprezentacyjne dla rynku, a nad ich gromadzeniem, weryfikacją i analizą nieprzerwanie od 16 lat czuwa międzynarodowy audytor PwC. Indeksy obejmują informacje z obiektów o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi ponad 33% rynku centrów handlowych w Polsce – informuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Współczynnik konwersji dla wszystkich kategorii najemców w centrach handlowych, czyli średnie wydatki klienta w przeliczeniu na pojedynczą wizytę w galerii, był w 2023 r. o 4% wyższy niż w 2022 r.

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była w 2023 r. o 4,6% wyższa niż rok wcześniej. Najlepsze wyniki odwiedzalności odnotowały galerie powyżej 60 tys. mkw. GLA, gdzie wzrost wyniósł 6,1%. Obiekty od 40 do 60 tys. mkw. GLA przyciągnęły o 5,9% więcej klientów niż w 2022 r. W przypadku centrów o powierzchni od 20 do 40 tys. mkw. GLA wzrost odwiedzalności wyniósł 2,7%, a najmniejsze obiekty, 5-20 tys. mkw. GLA, odwiedziło o 2,4% klientów więcej niż rok wcześniej.

PRCH Turnover Index – jest największym w Polsce wskaźnikiem obrotów najemców w centrach handlowych. Ze względu na poufność i wrażliwość tego typu danych, od 2008 r. nad ich gromadzeniem, weryfikacją i analizą czuwa firma PwC, wiodący międzynarodowy audytor. Informacje pochodzą z raportów dostarczanych właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Wyniki obrotów najemców w centrach handlowych podawane są w PLN, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu.

PRCH Footfall Density Index jest największym w Polsce wskaźnikiem odwiedzalności centrów handlowych. Nieprzerwalnie od 2008 r. nad gromadzeniem, weryfikacją i analizą danych o odwiedzalności czuwa firma PwC, wiodący międzynarodowy audytor. Indeks jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą aż do 98%. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. Informacje są zbierane w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi ponad 33% rynku centrów handlowych w Polsce. Dzięki temu indeks bardzo miarodajnie pokazuje liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu.