PRCH: Polacy chcą powrotu niedziel handlowych

sklep handel

Polska Rada Centrów Handlowych od 8 lat konsekwentnie opowiada się za możliwością prowadzenia handlu w niedziele. Za przywróceniem niedziel handlowych przemawia szereg argumentów ekonomicznych i społecznych. Dla handlu były one dniem największych obrotów w trakcie tygodnia, co dla gospodarki przekładało się na większe zatrudnienie i wyższe wpływy podatkowe. Konsumenci korzystali z komfortu wygodnych zakupów, nic więc dziwnego, że Polacy chcą powrotu niedziel handlowych. Podobne oczekiwanie konsekwentnie wyraża Zarząd PRCH, popierając jednocześnie gwarancje dla praw pracowników handlu.

Dziś istniejąca infrastruktura centrów handlowych, którą trzeba ogrzewać, ochraniać i sprzątać nie jest wykorzystywana w niedziele. To nie tylko generuje koszty dla najemców i właścicieli obiektów, ale też realne straty dla gospodarki. Tymczasem powrót do możliwości handlu w niedziele pozwoliłby na wzrost zatrudnienia, zwiększył obroty handlu o około 4% i przyniósł państwu dodatkowe wpływy podatkowe. Dla klientów, otwarte sklepy oznaczałby większą swobodę i komfort robienia zakupów. Obecnie zdecydowana większość krajów członkowskich Unii Europejskiej nie stosuje żadnych ograniczeń handlu w niedziele – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Skutki przywrócenia handlu w niedziele:

  • wzrost zatrudnienia w handlu, głównie w galeriach handlowych, o 20-40 tys. pracowników,
  • wzrost elastycznego zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze pracy, np. studentów,
  • około 4% wzrost obrotów handlu,
  • zwiększone wpływy podatkowe z VAT w handlu,
  • przywrócenie możliwości zakupów, z której przed 2018 r. korzystało około 75% Polaków.

Polacy w większości nie chcieli wprowadzania ustawowego zakazu handlu w niedziele. Potwierdzały to badania opinii, choćby TNS (obecnie Kantar) z 2016 r. Ponadto, już w 2016 r. w ramach akcji „TAK dla otwartych niedziel”, zorganizowanej przez Polską Radę Centrów Handlowych, tylko w jeden weekend na terenie 50 centrów handlowych w całym kraju zebrano około 100 tys. podpisów pod petycją wyrażającą sprzeciw wobec ograniczania handlu w niedziele.

Po wprowadzeniu ograniczeń w niedzielnym handlu opinie Polaków się nie zmieniły. Z badań opinii publicznej wynika, że ograniczenia popiera tylko około 35% Polaków, a 50% oczekuje powrotu handlu w niedziele (m.in. badania Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna czy ARC Rynek i Opinia). Takie preferencje potwierdza również najnowsze badanie IBRiS z września 2023 r., w którym aż 77% respondentów, po zapowiedzi rządu o planowanym wprowadzeniu wolnej od pracy Wigilii (w 2023 r. wypada w niedzielę handlową), opowiedziało się za wyznaczeniem drugiej niedzieli handlowej w grudniu 2023 r.