Prezes MADKOM S.A.: Chcemy wykorzystać poprawę koniunktury w branży

0

MADKOM S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2012 r., zajmująca się produkcją systemów IT dla samorządów, zamierza wykorzystać ożywienie w branży IT i realizować kolejne kontrakty. W minionym roku Emitent koncentrował się na rozwijaniu nowych produktów oraz rozbudowie portfela zamówień.

Spółka zakończyła 2016 r. stratą netto w wysokości 1.774 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 4.881 tys. zł. Wyraźny spadek przychodów w porównaniu do 2015 r., kiedy to ich wartość sięgnęła 10.124 tys. zł, wynikał ze znaczącego ograniczenia liczby organizowanych przetargów w sektorze publicznym. MADKOM S.A. realizowała działania rozwojowe w zakresie nowych produktów oraz prowadziła intensywne działania handlowe, które zaowocowały znaczną rozbudową portfela zamówień w 4 kw. 2016 r. Pozyskane projekty będą realizowane w latach 2017-2018 i zapewnią Emitentowi wyraźny wzrost przychodów w tych latach. Spółce udało się także zwiększyć w poprzednim roku poziom przychodów generowanych ze świadczenia usług serwisowych. Nowym kierunkiem rozwoju Grupy Kapitałowej MADKOM S.A. jest przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń w zakresie e-administracji dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ten segment biznesowy jest obsługiwany przez spółkę zależną CSW MADKOM Sp. z o.o. (dawniej: Cloud Industry Solutions Sp. z o.o.), w której MADKOM S.A. posiada 75% udziałów.

„W 2016 roku branża IT w sektorze publicznym przechodziła trudny okres. Słowo kryzys chyba nie do końca odzwierciedlało to, co się w tym czasie działo – zapaść to chyba właściwe słowo. Wiele firm w tym czasie albo upadło albo kompletnie zmieniło profil działalności, gdyż nie mogło sobie dać rady z utrzymaniem się na powierzchni. Madkom dzięki pozyskanym środkom pochodzącym z pożyczek utrzymał zdolności produkcyjne oraz wdrożeniowe, bowiem mieliśmy przeświadczenie, że wypracowane kontakty handlowe i działania sprzedażowe przyniosą zyski w następnych latach. Dzięki tym działaniom powstała też spółka zależna działająca w branży szkoleniowej.” – wyjaśnia Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

Czytaj również:  Spada zatrudnienie tymczasowe, rośnie etatowe

Osiągnięte przez Spółkę wyniki sprzedażowe w 1 kw. 2017 r. wykazują wysoką dynamikę wzrostu przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. i potwierdzają skuteczność podejmowanych działań handlowych. W 1 kw. br. wartość przychodów netto ze sprzedaży usług i towarów Emitenta sięgnęła 1.957 tys. zł wobec 885 tys. zł rok wcześniej. MADKOM S.A. zanotowała również mocny wzrost przychodów ze świadczenia usług serwisowych, które pozwalają na uzyskiwanie najwyższych rentowności. Zarząd Spółki oczekuje, że prowadzone obecnie działania handlowe, których szczyt przypada na okres od 4 kw. 2016 r. do 3 kw. 2017 r., pozwolą na zbudowanie dużego portfela zamówień. Ich realizacja powinna umożliwić Emitentowi osiągnięcie jeszcze wyższych przychodów niż w poprzednich latach.