Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth 29 października

0
Andrzej Duda
Andrzej Duda

Prezydent RP zadeklarował udział w pracach Forum  dla Wolności i Rozwoju Law4Growth, największej inicjatywie biznesowo-prawnej w Europie Środkowo-Południowej, której punktem kulminacyjnym będzie Kongres w Katowicach w dniach 28-30 października. Wydarzenie ma na celu połączenie wysiłków krajów leżących pomiędzy morzami Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim w tworzeniu dobrych warunków dla wzrostu gospodarczego. Forum skupia przedstawicieli świata biznesu, prawa oraz wielu instytucji reprezentujących różne środowiska i opcje polityczne. Rezultatem badań poprzedzających Kongres i trwających podczas niego prac warsztatowych będzie wyłonienie najlepszych rozwiązań w państwach regionu oraz przygotowanie gotowych propozycji zmian ustaw i rozwiązań instytucjonalnych. Prezydent wysłucha ich w drugim dniu Kongresu.

Prezydent Andrzej Duda spotka się z przedsiębiorcami, prawnikami, ekonomistami, przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego, administracji rządowej i samorządowej oraz mediów, by wspólnie, na podstawie najlepszych doświadczeń krajów regionu, poszukać możliwości wspierania rozwoju gospodarczego. Celem Forum jest przygotowanie propozycji zmian w kluczowych dla ekonomii obszarach, takich jak m.in. swoboda działalności gospodarczej, podatki, kreowanie rynku pracy, innowacyjność czy energetyka. Inicjatywa jednoczy ludzi z różnych krajów, środowisk i opcji politycznych.

Wydarzenie ma wymiar integrujący kraje Europy Środkowo-Południowej. Wizją Forum jest wypracowanie propozycji zmian prawa w krajach, które mają podobne doświadczenia historyczne, porównywalne aspiracje wolnościowe i które dążą do rozwoju opartego na solidnych podstawach. Polskie środowiska biznesowe i naukowe, będące inicjatorem Forum, pozycjonują w ten sposób Polskę jako lidera integracji regionu, zaczynając od budowy zdrowych fundamentów prawnych. Sukces w tym obszarze powinien zainicjować podjęcie prób współpracy w innych dziedzinach i docelowo zmienić geopolityczne znaczenie obszaru pomiędzy morzami Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim. Idea ta wpisuje się w wizję prezydenta, której wyrazem był wyjazd do Estonii w ramach pierwszej wizyty zagranicznej.

Inicjatorami wydarzenia są przedstawiciele polskich przedsiębiorstw m.in. Atlas i FAKRO oraz eksperci z obszaru prawa, biznesu, nauki i polityki. Podczas współorganizowanego przez Miasto Katowice Kongresu odbędzie się blisko 20 warsztatów tematycznych. Wszystkie dyskusje będą toczyć się na forum publicznym, a w każdej z nich wezmą udział prawnicy i ekonomiści, którzy na bieżąco będą oceniać możliwości wdrożenia w życie konkretnych postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli biznesu. Wśród gości specjalnych znajdą się m.in. Tibor Navracsics – Komisarz Europejski ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, Henri Malosse – Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Ryszard Florek – Prezes Zarządu spółki FAKRO, Mateusz Morawiecki – Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK, Wojciech Dziomdziora – Radca Prawny w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Maciej Gawroński – Partner Zarządzający polskiego biura Bird&Bird,  Kazimierz Ujazdowski – były Wicemarszałek Sejmu i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Paul Varul – wybitny prawnik, Partner w międzynarodowej kancelarii VARUL, były Minister Sprawiedliwości Estonii, Jadwiga Glumińska-Pawlic – Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a także wielu innych ekspertów.

Organizatorami Forum są: Krajowa Izba Gospodarcza, Miasto Katowice, Instytut Wolności, Prawo dla Rozwoju.

Więcej informacji: www.law4growth.com

Aktualne wiadomości o Forum i jego tematyce na koncie Twitter: law4growth