Prognozy na inflację: Polacy i NBP w odmiennych humorach

pieniądze

Co trzeci Polak przewiduje, że pod koniec I połowy 2022 r. inflacja w Polsce osiągnie wartość nawet do 10% – wynika z badania „Inflacja w Polsce” firmy Tavex. Ponadto, rośnie grupa ankietowanych, która uważa, że wskaźnik „przebije” ten poziom, jeżeli zapytamy o dłuższą perspektywę czasową. Zdanie Polaków mocno kontrastuje z ogłoszonymi na początku listopada br. predykcjami Narodowego Banku Polskiego. Kto w takim wypadku może mieć racje?

Różnica zdań

Rekordowy odczyt inflacji CPI na poziomie 7,7% był zgodny z przewidywaniami ekspertów, którzy potwierdzali, że wskaźnik przekroczy „siódemkę”. Co więcej, prognozy pokazują, że w najbliższych miesiącach wzrost cen nie wyhamuje. Opublikowana na początku listopada br. centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w 2021 r. wyniesie 4,9%, w 2022 r. znajdzie się na poziomie 5,8%, a w 2023 r. wyniesie 3,6%.

Respondenci badania „Inflacja w Polsce” firmy Tavex mają jednak odmienne zdanie niż bank centralny. Aż 59% Polaków uważa, że wzrost cen pod koniec 2022 r. wyniesie więcej niż 6%. Tylko 10,8% badanych myśli, że inflacja nie przekroczy „szóstki” w przyszłym roku.

Wpływ na rosnące ceny towarów i usług konsumpcyjnych – oraz na rozbieżność między lipcowymi projekcjami NBP a danymi podanymi na początku listopada – miały m.in. drożejące surowce energetyczne, jak ropa naftowa, gaz ziemny, a także uprawnienia do emisji CO2. Mamy jednak nadzieję, że nie spełnią się przewidywania blisko połowy Polaków i inflacja nie przekroczy 8% pod koniec 2022 r. – mówi Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex. Pocieszający jest fakt, że jeszcze przez dłuższy czas spodziewać się można utrzymania inflacji na wysokich, ale raczej jednocyfrowych poziomach – dodaje.

Im dłuższa perspektywa tym bardziej negatywne odpowiedzi Polaków. Grupa badanych, która uważa, że wskaźnik inflacji przekroczy 10% rośnie w zależności od czasu. Tylko 12,4% ankietowanych prognozuje tak wysoki wskaźnik wzrostu cen w I połowie 2022 r. Sytuacja natomiast wygląda gorzej, w przypadku przewidywań na koniec roku 2022 – aż 22,9% respondentów spodziewa się, że inflacja wyniesie powyżej 10% właśnie w tym okresie.

Obawy Polaków

Z badania firmy Tavex wynika, że Polacy martwią się rosnącym wskaźnikiem cen towarów i usług. Aż 84,1% respondentów wskazało odpowiedzi potwierdzające swoje zaniepokojenie (Odpowiedzi: Tak, bardzo martwi – 54,1%; Tak, martwi, ale nie myślę o tym na co dzień – 30%).

„Pocieszeniem” może być fakt, że zjawisko wysokiej inflacji nie jest obecne tylko w Polsce. Oczekiwana średnia wartość tego wskaźnika w strefie euro w listopadzie br. wynosi 4,9% (wzrost z 4,1%), a liderem na Starym Kontynencie jest Litwa (9,3%) – wynika z danych Eurostatu.

Badanie firmy Tavex zostało zrealizowane w dniach: 16/11 – 17/11.2021 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1022 ankiet z reprezentatywną próbą Polaków powyżej 18. roku życia, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości.