Program Maluch Plus ze środków KPO już działa

Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO
Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) w swojej pierwszej części w komponencie A – związanym z odpornością i konkurencyjnością gospodarki – to prawie 20 miliardów złotych. Dotyczy on części dotacyjnej i pożyczkowej na szereg bardzo różnych reform i inwestycji – zaczynając od reformy zagospodarowania przestrzennego, przez inwestycje w szeroko rozumiany obszar rolno-spożywczy, inwestycje na rzecz dywersyfikacji, skracanie łańcuchów dostaw, magazynowanie surowców pochodzenia rolniczego, po inwestycje związane z cyfryzacją, automatyzacją i robotyzacją przedsiębiorstw.

– W CRIDO przygotowaliśmy raport, w którym oceniliśmy stan zaawansowania i realizacji całego Krajowego Planu Odbudowy. Jeśli chodzi o komponent A, wydaje się być najbardziej zaawansowany – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO. – Faktycznie duża część inwestycji jest już rozpoczęta, przygotowana lub w trakcie realizacji. W ramach tego komponentu funkcjonuje jeden z programów najbardziej zaawansowanych w ramach całego KPO – mówię tutaj o programie wspierającym nowe miejsca w żłobkach i klubach przedszkolnych Maluch Plus. Jak w każdym innym komponencie są też inwestycje, które jeszcze nie doczekały się etapu realizacyjnego i czekają na uruchomienie. Takich inwestycji identyfikujemy w ramach tego komponentu 7 i uznajemy je za zagrożone. Generalnie najmniej zaawansowane inwestycje uwzględnione są w części pożyczkowej – zarówno tego komponentu, jak i wszystkich innych komponentów w programie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ta część programu nie mogła być wcześniej prefinansowana środkami krajowymi, które udostępniał Polski Fundusz Rozwoju. I w przypadku komponentu A takimi inwestycjami są między innymi działania zmierzające do wsparcia podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych. Miało powstać zaplecze dotyczące właśnie tego typu działalności. Drugim takim obszarem jest szeroko rozumiane wsparcie na rzecz sektora kosmicznego i technologii satelitarnych – analizuje Kościjańczuk.