Prospekt emisyjny PKN ORLEN w KNF

0
Sławomir Jędrzejczyk
Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych

PKN ORLEN złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący planowanego, drugiego już programu publicznych emisji obligacji. Przewiduje on możliwość wyemitowania w ciągu 12 miesięcy, w kilku seriach, obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł. Parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb Koncernu.

Decyzja o zainicjowaniu kolejnego programu została poprzedzona szczegółowymi analizami rynku oraz oparta o dotychczasowe, bogate doświadczenie PKN ORLEN w zakresie emisji papierów dłużnych.

Sukces emisji papierów dłużnych Koncernu, zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych wskazuje na duże zapotrzebowanie rynku na ofertę tego typu ze strony zaufanych i wiarygodnych partnerów. Udało nam się zbudować silną markę na rynkach finansowych, potwierdzoną przez wysokie ratingi międzynarodowych agencji Fitch czy Moody’s. Zależy nam, aby ponownie wykorzystać ten potencjał – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego. PKN ORLEN planuje wprowadzenie papierów dłużnych do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst.