Prospekt emisyjny Private Equity Managers już w KNF

0

Private Equity Managers S.A. („PEManagers”, „Spółka”) złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i podtrzymuje plany przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej sprzedaży akcji („Oferta”) w IV kwartale tego roku. Sprzedającymi akcje PEManagers w ramach Oferty są MCI Management S.A. i fundusz inwestycyjny, w którym MCI Management S.A. posiada pośrednio większość certyfikatów inwestycyjnych. Wartość Oferty wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych.

Private Equity Managers S.A., spółka dominująca w grupie kapitałowej wyspecjalizowanej w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital, złożyła w dniu 27 czerwca br. prospekt emisyjny w KNF w związku z zamiarem przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji i dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta dotyczyć będzie sprzedaży istniejących akcji Spółki stanowiących ok. 15 proc. w kapitale zakładowym Spółki. Skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Oferta planowana jest na IV kwartał 2014 r., w zależności od warunków rynkowych. Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski.

– Po zamknięciu procesu pre-IPO przystąpiliśmy do realizacji kolejnego kroku na drodze do upublicznienia Spółki na GPW. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, złożenie prospektu w I półroczu oznacza, że debiut giełdowy PEManagers w IV kwartale jest możliwy, pod warunkiem występowania sprzyjających warunków rynkowych – mówi Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management S.A. odpowiedzialny za projekt IPO Private Equity Managers S.A.

– Wydzielenie PEManagers z Grupy MCI, a następnie wprowadzenie Spółki na GPW pozwoli zidentyfikować wartość bardzo atrakcyjnej działalności zarządzania aktywami alternatywnymi typu private equity i uzyskać jej  rynkową wycenę – skomentował Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu Private Equity Managers S.A.

Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są: Noble Securities S.A. (oferujący), Art Capital Sp. z o.o. (doradca finansowy) oraz Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. (doradca prawny). Audytorem Spółki jest PKF Consult.

Czytaj również:  Ostre załamanie kursu bitcoina

Złożenie prospektu emisyjnego w KNF poprzedzone było zamknięciem dwóch etapów procesu pre-IPO, w ramach których blisko 65 proc. akcji Spółki zostało nabytych m.in. przez osoby powiązane z grupą kapitałową MCI, przez instytucje finansowe będące akcjonariuszami MCI oraz osoby fizyczne (kadra zarządzająca oraz partnerzy i osoby współpracujące z MCI).