PwC informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. do grona partnerów firmy PwC w Polsce dołączyły 4 osoby

PWC Warszawa International Business Center

W dziale doradztwa prawno-podatkowego –Tomasz Kassel i Jan Wacławek oraz w dziale Doradztwa Biznesowego –Damian Kalinowski i Michał Mazur. Wraz z nowo mianowanymi firma PwC w Polsce od 1 lipca br. liczy 52 partnerów.

Nowi partnerzy PwC w dziale prawno-podatkowym:

Tomasz Kassel z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie podatku VAT oraz podatku akcyzowym, w nowej roli będzie zajmował się doradztwem w zakresie podatków pośrednich odpowiadając także za współpracę z sektorem publicznym. Tomasz specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań usprawniających procedury podatkowe i minimalizujących ryzyko podatkowe. Ponadto, zajmuje się tworzeniem i realizacją strategii postępowania w przypadku sporów dotyczących obowiązujących przepisów prawa.

Dodatkowo, jako partner Tomasz będzie odpowiedzialny za doradztwo podatkowe dla firm z sektora paliwowego i metalurgicznego. W ostatnich latach w ramach swojej specjalizacji technicznej współpracował m.in. z firmami z sektora paliwowego, poznając szczegółowo specyfikę ich działalności. Zajmował się kwestiami podatkowymi dotyczącymi prywatyzacji i połączenia wiodących polskich firm produkujących i sprzedających produkty naftowe. Tomasz współpracuje także z firmami z sektora FMCG, doradzając im przy m.in. różnego rodzaju akcjach marketingowych. W PwC pracuje od 2000 r., jest absolwentem Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim, jest także licencjonowanym doradcą podatkowym.

Jan Wacławek jako partner w dalszym ciągu będzie rozwijał usługi sprawozdawczości podatkowej oraz outsourcing usług księgowych i płacowych.

Jan posiada ponad 14-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, a jego głównym obszarem specjalizacji jest podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek odroczony. Do swoich priorytetów w nowej roli zalicza rozwój oferty firmy w zakresie rozliczeń podatku od nieruchomości oraz dalszy rozwój usług księgowych i płacowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Z PwC związany jest 11 lat, w tym prawie 2 lata z kalifornijskim biurem firmy.

Uzyskał tytuł MBA na Politechnice Warszawskiej i magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym w Polsce.

Nowi partnerzy w dziale Doradztwa Biznesowego:

Damian Kalinowski posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla sektora finansowego w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Obejmując stanowisko partnera ds. regulacji, Damian będzie wspierał klientów przechodzących przez złożone zmiany regulacyjne głównie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (anti money laundering) oraz FATCA w Polsce oraz w regionie. Z PwC związany jest od 10 lat, w ostatnim okresie jako lider grupy zajmującej się doradztwem w obszarze regulacji dla klientów z sektora finansowego w Polsce. Grupa ta stworzona ok. 3 lat temu, obecnie dzięki swoim wysokim kompetencjom służy wsparciem innym zespołom PwC na świecie. Damian uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Missouri – Columbia, jest również certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Michał Mazur w ostatnich latach w PwC był dyrektorem w zespole ds. Strategii i Operacji w Dziale Doradztwa Biznesowego. Jako partner w dalszym ciągu będzie rozwijał zespół i portfolio usług PwC w obszarze Operacji, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak efektywność kosztowa, global sourcing, zarządzanie łańcuchem dostaw i rozwój nowych produktów.

Michał dołączył do PwC ponad 7 lat temu i przez ten czas kierował przede wszystkim projektami optymalizacyjnymi i transformacyjnymi prowadzonymi dla klientów z różnych sektorów gospodarki w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej zajmował stanowiska menedżerskie w przedsiębiorstwach sektora telekomunikacyjnego, pracując w Polsce i we Francji.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz European Institute of Purchasing Management w Genewie.

Pozostałe zmiany w kierownictwie firmy
Od początku lipca br. PwC będzie działało na polskim rynku pod kierownictwem Adama Krasonia, a dotychczasowa prezes firmy Olga Grygier – Siddons przejmuje zarządzanie PwC w Europie Środkowo- Wschodniej. Na czele działu Assurance (obejmującego audyt, zarządzanie ryzykiem, doradztwo księgowe oraz usługi doradcze z zakresu sprawozdawczości finansowej i rachunkowości) w Polsce 1 lipca br. staje Krzysztof Szułdrzyński.