Przedsiębiorcy w Wielkopolsce optymistyczni

0

W mikro i małych firmach po raz pierwszy od ośmiu lat dominują optymiści – takie wyniki przynosi ósmy już raport o sytuacji mikro i małych firm przygotowywany przez Bank Pekao S.A. Równie dobrze oceniają swoją sytuację przedsiębiorcy w Wielkopolsce.

Właściciele małego biznesu w Polsce od lat nie byli takim optymistami, zarówno jeśli chodzi o ich biznes i perspektywy jego rozwoju, jak i sytuację gospodarczą w kraju. Także w Wielkopolsce wskaźnik koniunktury w tym segmencie osiągnął rekordowe 100,8 pkt. Jest to identyczny, jak średnia dla całego kraju.  Zadowolenie ma jednak nieco inne przyczyny – firmy w Wielkopolsce wyżej od średniej krajowej oceniły swoje przychody, ale są nieco bardziej ostrożne jeśli chodzi o ocenę sytuacji gospodarczej. Właściciele firm w Wielkopolsce ocenili lepiej od średniej ubiegły rok, ale są nieco mniej optymistyczni niż ogólnopolska średnia jeśli chodzi o prognozy na rok 2018.

Ogólny Wskaźnik Koniunktury w 2017 r. – główny miernik nastroju przedsiębiorców będący wynikiem raportu – nie tylko zwiększył się̨ w stosunku do roku 2016, ale był najwyższy w historii badań. Po raz pierwszy wskaźnik ten przekroczył barierę̨ 100 punktów, czyli poziomu neutralnego (ani lepiej, ani gorzej). Oznacza to, że statystycznie po raz pierwszy od ośmiu lat dominowali w badaniu optymiści (w całym badaniu wskaźniki mogą przyjmować wartości od 50 do 150, gdzie 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”).

Co interesujące, najmniej optymistyczni w regionie są przedsiębiorcy z Poznania. Badacze, którzy analizując wyniki podzielili województwo na 6 rejonów: miasto Poznań i rejony poznański, kaliski, koniński, leszczyński i pilski, najlepsze oceny odnotowali w rejonach leszczyńskim i konińskim, gdzie wyniki są powyżej średniej krajowej.

 Nastroje właścicieli firm w województwie wielkopolskim są najwyższe w ciągu 8 lat badań. Wyniki te jednak, w porównaniu do średniej dla całego kraju, są w większym stopniu pochodną rosnących przychodów firm i planów związanych ze zwiększeniem zatrudnienia, a nieco w mniejszym stopniu oceny sytuacji gospodarczej. Relatywnie wskaźnik koniunktury był najniższy w Poznaniu, choć jest tam bardzo wysoki odsetek firm inwestujących, wdrażających innowacje oraz eksportujących – powiedział Jakub Fulara, dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych Banku Pekao.

Czytaj również:  Już 10 milionów mkw. na polskim rynku biurowym

Mali przedsiębiorcy z Wielkopolski znacznie lepiej niż w 2016 roku oceniają sytuację gospodarczą. Mimo, że wskaźnik dla województwa wyniósł 98,6 punktu, podczas gdy dla całego kraju 100,1, to przyrównując te dane do ocen zebranych rok wcześniej, to właśnie ocena sytuacji gospodarczej poprawiła się najbardziej, a odnotowany wzrost wyniósł niemal 9 pkt (z 90 pkt w roku 2016 do 98,6 pkt w 2017). Generalnie, przedsiębiorcy z województwa ocenili lepiej niż przed rokiem każde z ośmiu zagadnień będących przedmiotem badania nastrojów.