Przemysł nie poddaje się drugiej fali pandemii

raport

Październik przyniósł relatywnie dobre wieści z przemysłu. Produkcja sprzedana wzrosła o 1% r/r i 3,7% m/m – podał GUS.

Po korekcie o czynniki sezonowe (m.in. liczbę dni roboczych) produkcja wzrosła odpowiednio o 3,8% r/r i 1,6% m/m. Dodatni wzrost w perspektywie roku notuje m.in. przetwórstwo przemysłowe (1,7% r/r). To bardzo dobry znak. Na tle usług przetwórstwo pozostaje więc relatywnie odporne na skutki pandemii.

Nie oznacza to automatycznie, że wszystkie branże mogą wykazać się dynamiką wzrostu w skali roku – wręcz przeciwnie: udział takich jest wciąż niski – 56% branż, 73,8% wartości dodanej. Najlepiej wśród nich radziły sobie takie działy przemysłu jak: produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 17,4% r/r) oraz elektronicznych (8,2%), a także wyroby z drewna (7,4%), mebli (5,5%) i tekstyliów (7,1%).
Duży spadek odnotowała z kolei produkcja maszyn i urządzeń (-14,3% r/r). W ślad za zmianami konsumpcji, ujawniają się wzorce popytu na produkty przetwórstwa. O ile produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych wzrosła (7,8% r/r), o tyle dóbr inwestycyjnych – spadła (1,4% r/r). Struktura produkcji sugerowałaby, że eksport pozostaje motorem naszej gospodarki.

dr Sonia Buchholtz, Konfederacja Lewiatan