Przy niemieckiej granicy powstanie jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce

pv

Urząd Regulacji Energetyki podał właśnie wyniki aukcji z 15 listopada br, dotyczącej źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych, o mocy do 1 MW. W ramach aukcji URE, członkowie Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej złożyli zwycięskie oferty, umożliwiające budowę i efektywną eksploatację źródeł fotowoltaicznych o łącznej mocy aż 46 MW. Co stanowi blisko 10% z wszystkich zwycięskich projektów. ZKlaster dysponuje drugim co do wielkości, obok  kontrolowanego przez Zygmunta Solorza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZE-PAK), kompleksem farm fotowoltaicznych w Polsce. Razem z poprzednimi 18MW daje to możliwość generacji 64MW w klastrze.

Albert Gryszczuk, Prezes Zarządu Zgorzeleckiego Klastra Energii
Albert Gryszczuk, Prezes Zarządu Zgorzeleckiego Klastra Energii

– Podczas, gdy większość polskich klastrów energii jest wciąż w fazie planowania, Zklaster jest pewnego rodzaju ewenementem, ponieważ w ramach naszej struktury skupiliśmy podmioty będące w posiadaniu projektów OZE już w pełni gotowych do realizacji. Potwierdzeniem tego jest zwycięstwo tych podmiotów w aukcji zorganizowanej przez URE w połowie listopada tego roku. 46MW nowych źródeł fotowoltaicznych, skupionych na obszarze jednego powiatu, z gwarancją ceny energii, gotowych do budowy w okresie nie przekraczającym 1 roku, to coś wyjątkowego w skali całego kraju. Zgorzelecki Klaster Energii zdecydowanie przechodzi „od słów do czynów” również w obszarze wytwarzania energii z OZE, co jest przecież osią każdej inicjatywy klastrowej w Polsce – komentuje Prezes Zarządu Zgorzeleckiego Klastra Energii, Albert Gryszczuk.

Zgorzelecki Klaster energii jest szeroką i wielowątkową inicjatywą, ale bez energii wytwarzanej z OZE nie miałby szansy istnieć. Należy pamiętać, że klaster musi być oparty o energię odnawialną, wytworzoną wyłącznie na obszarze funkcjonowania klastra (co najwyżej powiatu), a jednocześnie zaspokajającą co najmniej 30% łącznego zapotrzebowania odbiorców z tego obszaru. Zazwyczaj jest to  poważne wyzwanie z poziomu technicznego, organizacyjnego i finansowego.

– W naszym Zklastrze zdajemy sobie z tego sprawę od początku, czyli od 1,5 roku, gdy nasza inicjatywa wystartowała. Dlatego szukaliśmy synergii w działaniach poszczególnych członków klastra, pomagaliśmy w procesie przygotowania projektów do realizacji oraz do świeżo zakończonej aukcji URE. Podkreślić należy również wyjątkowo sprzyjający klimat dla innowacyjności na obszarze powiatu zgorzeleckiego oraz bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi. Teraz widzimy tego efekty – dodaje Albert Gryszczuk

Klaster to naturalne środowisko dla przygotowania i realizacji tego typu projektów. Zagregowanie projektów o dużym wolumenie w ramach skupionej na wspólnym celu, skoordynowanej i skutecznie zarządzanej struktury – takiej jak w Zklastrze – pozwala uzyskać pozytywne rezultaty. Duża skala realizowanych jednocześnie projektów sprawia, że klaster staje się partnerem dla wszystkich, poważnych światowych dostawców technologii OZE. Bez klastra energii, żaden pojedynczy inwestor nie miałby na to szansy.

Kolejne duże wyzwanie, jakie stoi przed polskimi klastrami, to zagospodarowanie energii. Należy ją  odebrać od lokalnych producentów, a następnie dostarczyć do odbiorców, jednocześnie skutecznie bilansując popyt i podaż na poziomie lokalnym. W Zklastrze funkcjonuje pierwsza i na dziś jedyna w Polsce „klastrowa spółka dystrybucyjna” z koncesją na obrót i dystrybucję energii elektrycznej na obszarze klastra. Spółka posiada własną sieć dystrybucyjną oraz jest przygotowana do przyłączenia – między innymi – na dzień dzisiejszy źródeł PV o łącznej mocy 55 MW. Dzięki klastrowi energii podmioty, które właśnie wygrały aukcję, będą miały techniczną możliwość sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej. Harmonogram realizacji zgorzeleckiej inwestycji zamyka się już w 2020r.

– Oczywiście, w ramach struktury Zklastra, szykujemy kolejne inwestycje z zakresu OZE. Jest to co najmniej 200MW mocy wytwórczej. Sądzę, że inne klastry energii też będą przygotowywać i realizować swoje projekty. Nie wiem, czy uda się uzyskać podobną skalę. Jestem natomiast przekonany, że w każdym dobrze zaplanowanym klastrze energii jest potencjał do budowy nowych źródeł OZE i uzyskania realnych korzyści z ich eksploatacji – kończy Albert Gryszczuk