Przywrócić praworządność – Business Centre Club dla gospodarki

Łukasz Bernatowicz - ekspert BCC, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club
Łukasz Bernatowicz - ekspert BCC, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club

Business Centre Club w raporcie „BCC dla polskiej gospodarki: diagnoza i rekomendacje” wskazuje, że priorytetem dla nowego rządu, utworzonego po wyborach, powinno być przywrócenie w Polsce praworządności oraz dialogu społecznego. Lipcowe posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem BCC pokazuje, że dyskusje pomiędzy stroną rządową, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców do łatwych nie należą.

BCC od dawna podkreśla, że należy usprawnić system stanowienia prawa, a także jak najszybciej powrócić do dobrych praktyk opartych na poszanowaniu wszystkich stron dyskusji oraz przywrócić rolę Rady Dialogu Społecznego.

Nowy rząd będzie miał przed sobą poważne zadanie naprawy wyrządzonych szkód oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Nie tylko prawodawstwo, ale również istota wdrażania przepisów w życie wymagają daleko idących reform. Usprawnienie procesów stanowienia i egzekwowania prawa będzie mieć pozytywny wpływ na wszelkie pozostałe gałęzie gospodarki, powodując ich wzrost i rozwój. Odbudowanie naszej pozycji musi zacząć się od restytucji pozycji sędziów w wymiarze sprawiedliwości oraz uzdrowienia najważniejszych instytucji, jak Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy. Kolejnym krokiem musi być odpolitycznienie prokuratury i pozbawienie Ministra Sprawiedliwości kontroli nad nią podkreśla – Ryszard Kalisz, minister ds. prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Aby zatrzymać dalszą degradację systemu wymiaru sprawiedliwości oraz sposobu stanowienia prawa, należy przywrócić podstawowe zasady praworządności tj. restytucję pozycji sędziego w wymiarze sprawiedliwości, uzdrowić główne instytucje systemu prawnego, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz zacząć respektować wysokie standardy prowadzenia dialogu społecznego i konsultacji społecznych w procesie stanowienia prawa gospodarczego, twierdzą eksperci BCC.

Przedsiębiorcy i pracodawcy tworzą 12,8 milionów miejsc pracy i mają determinujący wpływ na poziom PKB. Są też bardzo istotną siłą wyborczą. 2,5 mln aktywnych przedsiębiorców stanowi ok. 14 proc. wyborców. Ich głos jest dziś bardzo ważny. Mimo tego nadal pozostają na marginesie zainteresowań partii politycznych.

Należy jak najszybciej powrócić do prawdziwego dialogu społecznego i przywrócić rolę Rady Dialogu Społecznego jako miejsca dyskusji o przepisach mających wpływ na życie społeczno-gospodarcze kraju. Wreszcie, niezbędne jest wsłuchanie się w głos biznesu i traktowanie go poważnie – apeluje Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w dniu 10 lipca br. dyskutowany był między innymi temat proponowanych przez rząd, kolejnych podwyżek waloryzacji minimalnego wynagrodzenia w 2024 oraz wysokości wynagrodzeń w strefie budżetowej. Nie wypracowano spójnego stanowiska.

Raport „BCC dla polskiej gospodarki: diagnoza i rekomendacje”, zawiera rekomendacje programowe istotne z punktu widzenia poprawy sytuacji przedsiębiorców oraz krajowej gospodarki.

Obok rekomendacji dotyczących racjonalizacji prawodawstwa znajdują się tu także propozycje kierunków polityki makroekonomicznej, czy usprawnienia systemu podatkowego, BCC wskazuje też kierunki oczekiwanych zmian związane z rynkiem pracy i rynkiem kapitałowym, poprawą sytuacji energetycznej, zarządzaniem zagadnieniami klimatu i środowiska, współpracą Polski z Unią Europejską, a także poprawą konkurencyjności polskich przedsiębiorców.