Raen ogłasza nową strategię i zakłada wzrost EBITDA do ponad 40 mln zł w 2025 r.

Adam Guz Prezes RAEN podczas ogłoszenia nowej strategii

Raen S.A., spółka notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, której portfolio obejmuje projekty fotowoltaiczne o mocy 1,45 GW, przedstawiła 22 maja br. nową strategię rozwoju. Jej głównym celem jest zwiększenie liczby projektów realizowanych w ramach umów JDA do 3 GW, rozwój portfela własnych produktów w sektorze OZE do 200 ha i uzyskanie 58 MW własnych mocy wytwórczych w 2025 r. W perspektywie dwóch lat Raen planuje osiągnąć wynik EBITDA wynoszący niemal 43 mln zł i przychody ze sprzedaży do 65,9 mln zł.

Obecnie spółka dysponuje szerokim portfolio produktów z sektora OZE na różnym etapie rozwoju. Łączna moc projektów realizowanych w oparciu o umowy JDA wynosi 1,45 GW, a w pipe-line moc projektów brownfield przekracza 670 MW. Spółka zakłada, że w oparciu o umowy zawarte w ramach działalności deweloperskiej osiągnie w 2023 r. wynik EBITDA wynoszący 10,1 mln zł i 27,8 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Raen S.A. jest platformą, która łączy kapitał zagranicznych inwestorów z projektami, które przyczyniają się do produkcji „zielonej energii” w Polsce. Z dumą możemy stwierdzić, że zdobyliśmy w tym obszarze status ekspertów. Nasze największe atuty to solidny portfel projektów fotowoltaicznych o wartości 1,45 GW oraz silne relacje biznesowe, które nawiązaliśmy dzięki międzynarodowej sieci kontaktów. Nasz zespół zdobywał doświadczenie na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej – wyjaśnia Adam Guz, Prezes Zarządu Raen S.A.

Przyjęliśmy dzisiaj strategię, która opiera się na holistycznym spojrzeniu na szanse, jakie niesie za sobą transformacja polskiego sektora energetycznego. Celem, który nam przyświeca jest uzyskanie synergii w sektorze odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym budowaniu wartości dla akcjonariuszy – dodaje Adam Guz.

Ogłoszenie nowej strategii to dla Raen S.A. milowy krok w stronę dynamicznego rozwoju. Jego fundamentem ma być wzrost przewyższający średnią rynkową, a celem osiągnięcie stabilnej bazy przychodowej dzięki własnym mocom energetycznym oraz wzrost efektywności i marżowości przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Zarząd ocenia, że realizacja tego planu przełoży się na budowanie wartości spółki dla akcjonariuszy.

W nowo przyjętej strategii spółka wyznacza 6 głównych kierunków działania:

  1. posiadanie własnych aktywów w sektorze OZE oraz stanie się niezależnym producentem energii elektrycznej (IPP);
  2. zarządzanie i sprzedaż energii elektrycznej na mocy umów bilateralnych (PPA);
  3. inwestowanie w rozwój, modernizację i nowoczesne, ekologiczne technologie;
  4. tworzenie nowatorskich rozwiązań dla inwestorów;
  5. współpracę z kluczowymi partnerami, która zapewni spółce stabilny rozwój;
  6. umocnienie pozycji spółki jako atrakcyjnej i solidnej inwestycji dla inwestorów instytucjonalnych.

Motorem napędowym dla wprowadzenia nowej strategii było niedawne przejęcie 100% udziałów Seed Capital, a wraz z nimi portfolio projektów fotowoltaicznych, które w 2024 r. mogą osiągnąć wynik EBITDA w wysokości 15 mln zł. W kwietniu funkcję prezesa spółki Raen objął Adam Guz, który wcześniej kierował Seed Capital i na przestrzeni ponad 20 lat uczestniczył w sprzedaży projektów o łącznej mocy 300 MW.

– Naszą misją jest odważna konfrontacja z wyzwaniami wynikającymi ze zmian klimatycznych i poprawą jakości powietrza. Realizujemy ją poprzez łączenie globalnego kapitału, pozyskiwanego głównie we Francji, Włoszech, Grecji, Izraelu, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych z projektami, które pozwolą na zwiększenie produkcji „czystej” energii w Polsce. Przyświeca nam strategiczny cel polegający na zintegrowaniu produkcji i dostarczania odnawialnej energii, pochodzącej zarówno z umów PPA, jak i z własnych źródeł – podkreśla Prezes Zarządu.

Jak wskazuje Adam Guz, Polska – będąca rynkiem kluczowym dla spółki, mierzy się obecnie z historycznym wyzwaniem, jakim jest dekarbonizacja, która wymaga zredukowania emisji węgla o 55% do 2030 r. Jego podjęcie pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia szeregu inwestycji w obrębie rodzimego sektora energetycznego, których koszt wyniesie 226 mld euro. Realizacja tych przedsięwzięć stanowi dziejową szansę na powstrzymanie zmian klimatycznych, poprawę jakości powietrza oraz uzyskanie przez Polskę niezależności energetycznej.

– Jako Raen widzimy swoje miejsce na czele tych zmian, dlatego inwestycja w naszą spółkę łączy atrakcyjną formę lokaty kapitału z budowaniem zrównoważonej przyszłości dla świata oraz następnych pokoleń. Widzimy, że popularność ekologicznych źródeł energii rośnie wraz ze wzrostem świadomości Polaków na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Szczególnie cieszy nas coraz większe zainteresowanie rolników udziałem w transformacji energetycznej poprzez dzierżawienie terenów pod budowę farm fotowoltaicznych. Serdecznie zachęcam właścicieli gruntów rolnych, przedstawicieli samorządów oraz deweloperów projektów fotowoltaicznych do nawiązania współpracy ze spółką Raen. Budujmy razem Polskę niezależną energetycznie i bądźmy częścią zielonej transformacji – podsumowuje.