Raport „6 Paliwo” – termomodernizacja to 20 mld oszczędności i zmniejszenie smogu o połowę

Konrad Witczak, specjalista ds. norm i standardów firmy Rockwool Polska
Konrad Witczak, specjalista ds. norm i standardów firmy Rockwool Polska

Premier Morawiecki ogłosił, że rząd planuje przeznaczyć 25 mld zł na 10-letni program termomodernizacyjny dla gospodarstw domowych. Jakie korzyści przyniesie ocieplenie domów? Między innymi aż 20 mld zł oszczędności i smog mniejszy o połowę – wynika z najnowszego raportu „6 Paliwo” od ROCKWOOL Polska.

Oszczednosci_dla_wlascicielaPremier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu 10 lat rząd wesprze program termomodernizacyjny kwotą 25-30 mld zł. Co to oznacza? Około 3 mld złotych rocznie wsparcia na ocieplenie polskich domów. Z szacunków ekspertów z Buildings Performance Institute Europe wynika, że korzyści społeczne netto, wynikające z wdrożenia programu kompleksowej termomodernizacji, do 2045 roku mogą sięgnąć aż 700 mld zł. To rocznie ponad 20 mld zł oszczędności.

Decyzja o zdecydowanym wsparciu termomodernizacji budynków jednorodzinnych to bardzo ważny i niezbędny krok do rozwiązania problemu smogu w Polsce. Oznacza on, że prawidłowo zdiagnozowano główną przyczynę smogu w Polsce, czyli niską efektywność energetyczną, wynikającą ze słabego lub całkowitego braku ocieplenia budynków jednorodzinnych ogrzewanych paliwem złej jakości w przestarzałych źródłach ciepła. Czy mamy jakikolwiek wpływ na redukcję emisji zanieczyszczeń? Oczywiście! Zacznijmy termomodernizację od ocieplenia swoich domów, wówczas nie odczujemy wzrostu kosztów ogrzewania po zastosowaniu droższych, mniej emisyjnych paliw  – mówi Konrad Witczak, ekspert ROCKWOOL Polska.

Z najnowszego raportu „6 paliwo” przygotowanego przez ROCKWOOL Polska wynika, że około 70% energii zużywanej przez gospodarstwa domowe przypada na ogrzewanie budynków. Do dziś w większości z tych budynków nie została przeprowadzona termomodernizacja, która poprawiłaby ich efektywność energetyczną. Jej poziom w Polsce jest wciąż na bardzo niskim poziomie. Zgodnie z danymi Instytutu Ekonomii Środowiska, większość budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest kotłami starego typu na paliwa stałe. To nie transport czy przemysł odpowiadają za powstawanie smogu. Jego przyczyną jest połączenie bardzo niskiej efektywności energetycznej nieocieplonych budynków jednorodzinnych z mało efektywnym spalaniem paliw stałych.

W Polsce jest aż 5,5 mln budynków mieszkalnych, z czego 3,6 mln to budynki wybudowane przed ’89 rokiem ubiegłego wieku – ich niska efektywność energetyczna znacząco pogłębia zjawisko smogu, a więc to na nich powinny być skoncentrowane wysiłki związane z termomodernizacją. Eksperci wyliczyli, że na pełną termomodernizację wszystkich polskich domów o niskiej efektywności energetycznej potrzeba aż około 200 mld zł. – To ważne, by zrobić pierwszy krok, więc kierunek jest dobry. Program termomodernizacyjny musi mieć maksymalnie proste procedury i jasno opisane korzyści – dodaje Konrad Witczak.

Co ma wpływ na powstawanie zjawiska smogu w miastach? To pogarszająca się systematycznie jakość powietrza na terenach wiejskich i podmiejskich. Dobry plan termomodernizacyjny dla kraju ma szansę rozwinąć cały polski rynek – dzięki termomodernizacji długoterminowe zatrudnienie znajdą pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw. Ocieplenie budynków dałoby aż 20 mld zł oszczędności dla kraju – tę kwotę można byłoby przeznaczyć na inne cele.

Raport „6 Paliwo” przedstawia potencjał termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Polsce, zarówno pod kątem redukcji smogu, jak i zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych i poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Raport przedstawia korzyści termomodernizacji z perspektywy właściciela budynku, gminy i kraju. Kampania społeczna, organizowana od 2007 roku przez ROCKWOOL Polska, ma na celu pogłębienie wiedzy na temat sposobów zwiększania efektywności energetycznej budynków i zwrócenie uwagi na szeroki wachlarz korzyści płynących z nowoczesnych rozwiązań izolacyjnych.

Termomodernizacja to szerokie spectrum korzyści – zarówno dla inwestora indywidualnego, gminy, jak i kraju. Inwestor indywidualny, który ociepli swój dom, może zaoszczędzić na kosztach ogrzewania w skali roku nawet kilka tysięcy złotych – w raporcie wyliczono, jak duże będą to oszczędności w zależności od rodzaju używanych paliw. Właściciel ocieplonego domu cieszy się też czystym powietrzem i dobrym mikroklimatem w pomieszczeniach – jego dom to miejsce ciche, komfortowe i bezpieczne.

A jakie będą korzyści dla gminy? W symulacji przeprowadzonej przez ROCKWOOL Polska, przeanalizowano sytuację gminy z 1060 budynkami jednorodzinnymi. Zakładając rozkład procentowy budynków reprezentatywny dla Polski, budynków oddanych do użytku przed 1988 rokiem będzie 800. Jeżeli poddane zostaną termomodernizacji, gmina rocznie zaoszczędzi aż 55 675 GJ energii, co da 50% oszczędności energii na cele grzewcze we wszystkich budynkach jednorodzinnych tej gminy.

Dobrze przeprowadzony program termomodernizacji jest szansą nie tylko na poprawę stanu jakości powietrza w Polsce i związanych z tym szeregu innych korzyści społecznych,  ale także przyczyni się do budowania świadomości społecznej na temat zasad energooszczędnego budownictwa.

Walka ze smogiem wymaga długofalowych działań. Każda decyzja o wprowadzeniu nowego programu powinna brać pod uwagę lokalne uwarunkowania rozwojowe i włączać w proces decyzyjny władze samorządowe i społeczności lokalne. Prezentowany raport to ważne podsumowania, eksperckie wyliczenia i prognozy, które pomogą w obraniu dobrego kierunku ku poprawie jakości powietrza w Polsce.