Raport PMR: sytuacja na rynku płatnej telewizji w Polsce

Stabilna sytuacja na rynku płatnej telewizji w Polsce – 11 milionów abonentów i 6 mld zł przychodów w 2015 roku.

0
anteny telewizja

Rynek płatnej telewizji w Polsce okrzepł po okresie presji związanej z uruchomieniem cyfrowej telewizji naziemnej. Obecnie rynek ten wykazuje wyraźne tendencje stabilizacyjne, zarówno w rozumieniu bazy abonenckiej, jak również na poziomie generowanych przychodów. Co więcej, uruchomienie nowych kanałów na MUX-8, w ramach oferty naziemnej telewizji cyfrowej, czy dalszy rozwój serwisów VOD oraz OTT nie jest w stanie w krótkim okresie zmienić układu i trendów widocznych na rynku.

Rynek płatnej telewizji w Polsce jest rynkiem w pełni dojrzałym. W świetle szacunków PMR, opublikowanych na łamach raportu „Rynek płatnej telewizji w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”, penetracja tymi usługami w przeliczeniu na gospodarstwa domowe (z przynajmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata) oscyluje wokół 75%.

Telewizja płatna w Polsce

We wspomnianym raporcie PMR wskazuje na obecny trend równowagi rynkowej w obszarze płatnej telewizji w Polsce. Według zawartych w nim danych, liczba abonentów płatnej telewizji ogółem w 2015 r., podobnie jak rok wcześniej, oscylowała wokół 11 mln, natomiast wartość rynku wyniosła ok. 6 mld zł i była minimalnie niższa niż rok wcześniej. Na stabilizację na rynku płatnej telewizji w znaczącym stopniu przełożyło się relatywnie wysokie nasycenie standardem DVB-T. W efekcie spadła presja na odpływ klientów w kierunku bezpłatnej telewizji naziemnej, a nawet zauważalny jest powrót części klientów do ofert komercyjnych w wyniku niezadowolenia z zakresu świadczonych usług telewizyjnych w ramach standardu DVB-T.

Na obecną sytuację rynku w pozytywny sposób przełożyły się także zabiegi operatorów lojalizujące klientów, w tym stosowana praktyka pakietyzowania usług. Dostawcy płatnej telewizji z powodzeniem bronią swojej pozycji, opierając się konkurencji w postaci serwisów VOD i OTT. W praktyce, na polskim rynku, serwisy tego typu nie mają jak do tej pory wyraźnego charakteru substytucyjnego wobec klasycznych usług płatnej telewizji. Dobrym przykładem jest Netflix, który zadebiutował na krajowym rynku na początku bieżącego roku. Za wcześnie na pełną ocenę tego wydarzenia w kontekście ewentualnej zmiany struktury rynku, jednak jak do tej pory wpływ serwisu na polski rynek pozostaje ograniczony. Co ciekawe, część dostawców, uciekając do przodu, rozwinęła własne platformy VOD jako usługi komplementarne wobec tradycyjnych usług telewizyjnych, nierzadko mając do dyspozycji lokalny kontent, co w przypadku usług OTT odgrywa kluczową rolę. Dodatkowo widoczne jest też wychodzenie poza obszar usług dostępnych tylko poprzez odbiorniki telewizyjne i oferowanie analogicznych usług na urządzenia przenośne.

Badania PMR pokazują, że telewizja i Internet – którego nasycenie w gospodarstwach domowych jest porównywalne z nasyceniem płatną telewizją – koegzystują, będąc nadal w dużej mierze usługami komplementarnymi. Jednym z kluczowych czynników, które w dalszym ciągu skłaniają Polaków do korzystania z płatnej telewizji jest bogata oferta kanałów. Z drugiej strony szczególną rolę odgrywają kanały tematyczne oraz kanały premium. Paradoksalnie, kanały te nierzadko są głównym powodem płacenia za dostęp do całego pakietu, co sugeruje potrzebę płacenia tylko za wybrany kontent.Płatna telewizja w Polsce

Zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym usługi płatnej telewizji w Polsce zdominowane są przez cyfrowe platformy satelitarne – i dwóch głównych graczy, czyli Grupę Cyfrowego Polsatu i Platformę nc+ – które kontrolują około połowy krajowego rynku. W ostatnich latach ustabilizowały one swoją pozycję, tracąc przeciętnie po ok. 1% swojej bazy w skali roku. Dla porównania w roku 2013 spadek wyniósł 8%.

Polska to obecnie jeden z europejskich liderów, jeśli chodzi o popularność telewizji satelitarnej. Na większości rynków dominująca jest technologia kablowa. Jej mocna pozycja wynika m.in. ze sprzedaży pakietów, głównie z usługami dostępu do Internetu. W przypadku satelitarnych platform cyfrowych możliwości w tym zakresie są ograniczone, choć przykład Grupy Cyfrowego Polsatu na rynku polskim pokazuje, że oferta pakietowa może być mocną stroną również dostawcy DVB-S. Z drugiej strony, podczas gdy Europa Zachodnia stała się ośrodkiem dynamicznego rozwoju IPTV i migracji abonentów z ofert satelitarnych w kierunku światłowodów, w przypadku rynku polskiego trend ten jest nadal słabo widoczny, a udział technologii w bazie abonenckiej marginalny.

Aktualne prognozy PMR na lata 2016-2021 zakładają kontynuację trendów widocznych na rynku w ostatnim czasie. Najbardziej prawdopodobny naszym zdaniem scenariusz to dalszy spadek rynku, jednak średnioroczna stopa zmian, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym będzie oscylować wokół 1%, co w kontekście zmian na rynku należy odczytywać jako sytuację stabilną dla obecnych uczestników rynku. Cyfrowe platformy satelitarne nadal będą stanowić największy pod względem liczby użytkowników i wartości segment  rynku płatnej telewizji w Polsce.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Rynek płatnej telewizji w Polsce 2016.

Autor raportu:
Katarzyna Sacha