Raport specjalny PARP: współpraca biznesu z edukacją to konieczność

0

By zapewnić gospodarce płynność i konkurencyjność, w 2035 roku jedna osoba wchodząca na rynek pracy będzie obciążona utrzymaniem trzech innych osób – wynika z Raportu specjalnego dotyczącego współpracy biznesu z edukacją w Polsce, opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Aby przygotować młodych ludzi na konsekwencje związane z obciążeniem demograficznym, niezbędna jest rozwinięta współpraca firm z placówkami edukacyjnymi.

Z raportu przygotowanego w ramach projektu systemowego PARP Biznes dla edukacji wynika, że Polska staje przed obliczem systematycznego spadku wskaźnika urodzeń przy jednoczesnym wzroście przeciętnej długości życia. Zmniejszający się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym mobilnym na rzecz pozostałych grup, prowadzi do obciążenia demograficznego osób wchodzących na rynek pracy. Wskaźnik obciążenia demograficznego* wynosi obecnie 57, co oznacza, że na 100 osób w wieku produkcyjnym, 57 jest w wieku nieprodukcyjnym. Jeszcze bardziej alarmujące są prognozy na 2035 rok, zgodnie z którymi wskaźnik ten będzie wynosił 73. Niezmiernie ważne są zatem wszelkie inicjatywy zwiększające aktywność zawodową społeczeństwa, w tym podejmowanie działań mających na celu kształcenie młodego pokolenia w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

Aby jednak młodzi ludzie mieli okazję zdobyć odpowiednie kompetencje jeszcze w trakcie nauki, niezbędne jest aktywne współdziałanie strony biznesowej i edukacyjnej. – Współpraca firm ze szkołami i uczelniami pozwala na dostosowanie oferty kształcenia do wymagań i potrzeb pracodawców. Zebrane w naszym Raporcie doświadczenia przedsiębiorstw z różnych branż pokazują, że aktywność firm w tym obszarze przynosi wymierne korzyści w postaci zrekrutowanych młodych talentów. – komentuje Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu z edukacją w Polsce opisujący warunki i możliwości współpracy pracodawców ze szkołami, został opracowany w ramach projektu Biznes dla edukacji, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami.

Czytaj również:  Polacy mają blade pojęcie o finansach, za to z nowoczesnymi rozwiązaniami bankowymi radzą sobie doskonale

Raport dostępny jest na stronie projektu: www.biznesdlaedukacji.parp.gov.pl.

*wskaźnik pokazuje, ile osób w wieku nieprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym