Raporty płacowe – czy umiesz z nich korzystać?

0

Na rynku dostępny jest szereg możliwości zbadania płac oferowanych pracownikom w konkurencyjnych firmach. Istotne jest, żeby poznać specyfikę prowadzonych badań, aby dokonać najlepszego wyboru pod kątem potrzeb swojej organizacji.

1.     Raporty płacowe ogólnodostępne (bezpłatne)

Charakterystyka

Raporty płacowe ogólnodostępne publikowane są nieodpłatnie na portalach rynku pracy oraz stronach firm doradztwa HR. Charakteryzują się dość wysokim poziomem ogólności. Często nie przedstawiają różnic regionalnych, a podawane widełki są obszerne poprzez objęcie dużej grupy przedstawicieli danego zawodu – zarówno początkujących, jak i bardzo doświadczonych pracowników, będących ekspertami w swojej dziedzinie. Pozwalają jednak wytyczyć ramy, w których pracodawcy mogą się poruszać oraz ustalić stawki jako punkty odniesienia. – Ogólnodostępne raporty potrafią różnić się od siebie znacząco. Przyczyną jest odmienność badanych prób. Profesjonalny dostawca raportu powinien szczegółowo określić metodologię badania oraz scharakteryzować respondentów, aby użytkownik wiedział, jakiej grupy społeczno-zawodowej dotyczą prezentowane dane. Przykładowo, Antal w swoim Raporcie Płacowym prezentuje dane dotyczące wysoko wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów, którzy doświadczenie zawodowe zdobywali w średnich i dużych firmach – komentuje Agnieszka Wójcik, menedżer w Antal Market Research.

Plusy:

+ brak konieczności poniesienia kosztów

+ szybki dostęp

+ różnorodne źródła wiedzy

Minusy:

– duży poziom ogólności przedstawionych danych

Dla kogo?

Jeśli robisz pierwsze rozpoznanie rynku lub szukasz wiedzy nt. stanowisk, które są rzadko rekrutowane w Twojej organizacji, ogólnodostępny raport będzie idealnym źródłem wiedzy. Dobrze sprawdzi się również w przypadku pojedynczych procesów rekrutacyjnych. Przykładowo, jeśli rekrutujesz PR Managera raz na sześć lat ogólnodostępne raporty dostarczą ram i podstawowej wiedzy o przedziałach płacowych. W sposób już indywidualny możesz ustalić przydatność i opłacalność zatrudnienia danej osoby z określonymi kompetencjami w firmie.

2.     Raporty płacowe przygotowywane na podstawie danych kadrowych

Charakterystyka

Odpłatne raporty płacowe przygotowywane na podstawie oficjalnych danych kadrowych są znacznie bardziej szczegółowe, a co więcej w stu procentach wiarygodne. Organizacje oferujące tego typu raporty najczęściej realizują je w obrębie zamkniętej grupy przedsiębiorstw, które zgodziły się na udostępnienie swoich danych. Często aby zakupić raport należy przekazać do celów analizy dane swojej firmy.

Czytaj również:  Prezes ZNP: Nie pozyskamy dobrego nauczyciela pensją w wysokości 1,4 tys. zł. Nakłady na edukację powinny być traktowane jako inwestycja, a nie zło konieczne

Raporty oparte o dane kadrowe świetnie odwzorowują obecne siatki płac w przedsiębiorstwach, w mniejszym stopniu są w stanie odzwierciedlić wysokość obecnie składanych ofert na rynku. Korzystając z tego typu raportów koniecznie należy sprawdzić liczbę badanych firm o podobnym profilu. W tym przypadku liczba badanych pracowników jest znacznie gorszym kryterium. Może się bowiem zdarzyć, że dwie firmy z danej branży zatrudniają na analogicznym stanowisku łącznie 3000 pracowników. Jest to liczba bardzo duża, ale de facto pokazująca tylko wąski obszar ze względu na spójne wynagradzanie w ramach tej samej organizacji – wyjaśnia Agnieszka WójcikAntal Market Research.