Redan zamierza dokapitalizować spółki zależne Top Secret i Adesso

Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA
Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA

Redan wniósł do spółki Carrisonio, która jest w 100% kontrolowana przez podmioty z Grupy Kapitałowej Redan, prawa ochronne na znaki towarowe o łącznej wartości blisko 90 mln zł. Wartość ta została ustalona w oparciu o wyceny biegłych. Marka „Top Secret” została wyceniona na 31,4 mln zł, „Drywash” na 1,2 mln zł, „Troll” na 2,8 mln zł, zaś „TextilMarket” na 54,5 mln zł.

Jak poinformował zarząd Redanu, do końca bieżącego roku powyższe marki zostaną w ramach procesów podwyższenia kapitału wniesione do spółek zależnych: Top Secret Sp. z o.o. (marki: „Top Secret”, „Drywash” oraz „Troll”) i Adesso SA (znak „TextilMarekt”).

„Celem tej operacji jest z jednej strony podwyższenie kapitałów spółek zależnych Top Secret Sp. z o.o. oraz Adesso SA. Z drugiej strony chcemy w ten sposób uporządkować także strukturę Grupy, tak aby prawa do poszczególnych marek były własnością tych spółek zależnych, które realizują procesy biznesowe w oparciu o nie” powiedział Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA.