Render Cube złożył Dokument Informacyjny na GPW

Damian Szymański Prezes Zarządu Render Cube SA
Damian Szymański, prezes zarządu Render Cube S.A.

Render Cube, łódzkie studio odpowiedzialne za globalny hit Medieval Dynasty, złożył wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od ostatniej oferty publicznej akcji, prezentowanej na platformie CrowdConnect.pl, minęły zaledwie 3 miesiące. W procesie rejestracji emisji akcji oraz przygotowaniu Dokumentu Informacyjnego, spółkę wspierała INC S.A.

– Jesteśmy coraz bliżej debiutu na rynku NewConnect. Właśnie złożyliśmy Dokument Informacyjny do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jesteśmy zadowoleni z przebiegu procesu upublicznienia, w którym wspiera nas Grupa INC. Obecność na giełdzie zwiększy rozpoznawalność i wiarygodność naszego studia, a inwestorzy poprzez naszą spółkę będą mogli partycypować w globalnym sukcesie jakim okazała się gra Medieval Dynasty. Obecnie koncentrujemy się na jej dalszym rozwoju zgodnie z ogłoszoną road mapą w tym przygotowaniu wersji konsolowej. Sprzedaż tytułu w okresie early access oraz po premierze pełnej wersji, potwierdza jej status long-sellera – komentuje Damian Szymański, prezes zarządu Render Cube.

Po zakończonej sukcesem ofercie publicznej akcji, skierowanej do inwestorów, którzy obejmowali lub nabywali akcje o łącznej wartości nie niższej niż 100 tys. EUR, w dniu 19 lipca br. Spółka rozpoczęła drugą ofertę publiczną, skierowaną głównie do inwestorów detalicznych i prezentowaną na platformie CrowdConnect.pl. Cena akcji w obu ofertach została ustalona na takim samym poziomie i wyniosła 150,00 zł. Łącznie z emisji nowych akcji Spółka pozyskała 9,7 mln zł, a całkowita wartość obu ofert publicznych wyniosła 16,8 mln zł. Środki z emisji  nowych akcji zostaną przeznaczone na rozbudowę studia animacji i muzyki, zatrudnienie dodatkowych programistów z doświadczeniem w pracach nad grami wieloosobowymi oraz na powiększenie zespołu, który będzie rozwijał grę Medieval Dynasty. W obu ofertach publicznych Render Cube, firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji był Dom Maklerski INC S.A.

– Sukces ofert publicznych akcji Render Cube i udana premiera pełnej wersji tytułu Medieval Dynasty potwierdzają, że branża gamedev jest cały czas interesująca dla szerokiego grona inwestorów. Firma posiada w swoim portfolio globalny hit, który będzie monetyzować na kolejnych platformach, a pozyskane z emisji środki przeznaczy na dynamiczny rozwój studia – komentuje Sebastian Huczek, wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego INC S.A.

Medieval Dynasty to gra, która po 12-miesięcznej obecności w trybie early access, 23 września br. osiągnęła status pełnej wersji, dostępnej szeroko nie tylko na platformie Steam, ale również na Epic, GOG i w Microsoft Store. Zebrana dotąd ilość komentarzy wynosi blisko 21 tys. i utrzymuje się na wysokim, 90% poziomie ocen pozytywnych. Wishlista produkcji przekracza już 1 mln zapisów, a gra rozeszła się dotąd w ponad 750 tys. egzemplarzy, przy maksymalnych promocjach sięgających dwudziestu procent.

17 czerwca br. Medieval Dynasty została udostępniona w ramach usługi Microsoft Xbox Game Pass For PC. Ogłoszenie nastąpiło podczas wydarzenia Xbox Games Showcase, gdzie materiał wideo z gry został zaprezentowany na jednym nagraniu obok takich tytułów jak Among Us, Hades czy S.T.A.L.K.E.R. 2.

Łódzkie studio pracuje już nad edycją konsolową gry, a sam tytuł od początku produkcji był projektowany pod obsługę pada, co ułatwi cały proces. Premiera planowana jest w 2022 roku. W przygotowaniu jest również wersja na gogle VR w ramach umowy ze Spectral Games S.A.

W zeszłym roku Render Cube osiągnął 7,5 mln zł przychodu, a zysk netto wyniósł blisko 6 mln zł. W I kw. 2021 r. Spółka zanotowała 1,7 mln zł przychodu i 1,2 mln zł zysku netto, w II kw. było to odpowiednio 1,7 mln zł oraz 1,1 mln zł.