Revolut w 2020 roku potroił zysk brutto, skorygowane przychody wzrosły o 57% a liczba klientów wzrosła o 45%

Nikolay Storonsky, założyciel i Prezes Revolut
Nikolay Storonsky, założyciel i Prezes Revolut
  • Skorygowane przychody (1) wzrosły o 57% ze 166 mln GBP w 2019 r. do 261 mln GBP w 2020 r.
  • Liczba klientów indywidualnych urosła o 45%, z 10 mln na koniec 2019 r. do 14,5 mln na koniec 2020 r.
  • Zysk brutto (2), przy stałej poprawie z kwartału na kwartał, wzrósł w 2020 r. o 215% do 123 mln GBP
  • Marża brutto niemal podwoiła się w 2020 r. do 49%, przy stałej poprawie kw/kw do 61% w IV kw.
  • W pierwszym kwartale 2021 r. przychody wzrosły o ponad 130% r/r, zysk brutto wzrósł o ponad 300% r/r, a liczba klientów indywidualnych sięgnęła 15,5 mln

Revolut opublikował dziś wyniki za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2020. Ujęte w raporcie rocznym wskaźniki potwierdzają stały wzrost liczby klientów, wykorzystania usług, inwestycji w innowacje produktowe i kontroli nad kosztami.

Społeczność klientów Revolut rośnie nieprzerwanie sięgając 14,5 mln klientów indywidualnych i 500.000 firm korzystających z Revolut Business na koniec 2020 r., mimo braku wydatków marketingowych w pandemii. Duży wzrost liczby klientów indywidualnych i biznesowych, wspierany przez stale rozwijaną ofertą produktową i rosnący apetyt na cyfrowe zarządzanie finansami, pomógł zwiększyć skorygowane przychody o 57% r/r, do 261 mln GBP na koniec 2020 r. (2019: 166 mln GBP), wzrost o 95 mln GBP. Choć COVID-19 wpłynął na spadek wolumenów płatności od marca 2020 r., zostało to z nawiązką skompensowane wzrostem w obszarze płatnych subskrypcji, majątku i handlu, oraz usług dla firm. W efekcie skorygowane przychody w drugim półroczu 2020 r. były o 41% wyższe niż w pierwszym.

Firma nie ustaje w dążeniu do trwałej rentowności. Dzięki inwestycjom w innowacje produktowe wzrosło codzienne wykorzystanie usług. Zysk brutto wzrósł o 215% z 39 mln GBP w 2019 r. do 123 mln GBP w 2020 r. Marża brutto poprawiła się o 24 punkty procentowe z 25% w 2019 r. do 49% w 2020 r. Oba wskaźniki pokazały znaczną poprawę z kwartału na kwartał. Zysk brutto wzrósł z 16 mln GBP w pierwszym kwartale do 51 mln GBP w czwartym kwartale, a marża brutto wzrosła z 29% w pierwszym kwartale do 61% w czwartym kwartale, co pomogło spółce osiągnąć skorygowany zysk operacyjny w listopadzie i grudniu 2020 r.

Połączenie wzrostu przychodów i poprawy marży brutto wpłynęło na zmniejszenie kwartalnie skorygowanych strat operacyjnych o 90%, z 55 mln GBP w I kw. 2020 r. do 6 mln GBP w IV kw. 2020 r., co obrazuje wzmocnienie podstawowej działalności biznesowej. Skorygowana strata operacyjna (3) za cały rok wzrosła do 122 mln GBP r/r (2019: 98 mln GBP). Podczas gdy znacznej kontroli poddano wydatki uznaniowe, koszty administracyjne wzrosły do 266 mln GBP (2019, 125 mln GBP), na co wpływ miały inwestycje we wzrost i kompetencje firmy, w tym w obszarze ryzyka, zgodności i kontroli. Całkowita ogólna strata za rok 2020 wzrosła do 168 mln GBP (2019: 107 mln GBP), co jest pochodną kosztów inwestycji w rozwój i ekspansję.

Liczba klientów wykupujących plany płatne Premium i Metal wzrosła o 51%, przewyższając ogólny wzrost liczby klientów. Odsetek nowych klientów przechodzących na plany płatne wzrósł z 11% do 14%. Wraz ze wzrostem bazy klientów i codziennego wykorzystania usług, wartość sald klientów wzrosła o 96% do 4,6 mld GBP na koniec 2020 r. (2019: 2,4 mld GBP), przy czym średnia wartość depozytów wzrosła o ponad 30%. Ponieważ na lata 2021/22 zaplanowano pojawienie się budżetów marketingowych, firma zakłada dalszą poprawę wyników i wejście w kolejną fazę wzrostu wspieraną przez nowe produkty.

Liczba klientów kont firmowych wzrosła w 2020 roku o 127% do 500 tysięcy. W tym czasie Revolut Business udostępnił nowy interfejs, funkcjonalność mobilną i 9 nowych produktów, w tym m.in. akceptację płatności, ułatwiające firmom przyjmowanie płatności kartowych online bezpośrednio na konto firmowe, karty debetowe, błyskawiczne płatności w Europie, transfery międzynarodowe, polecenia zapłaty, metalowe karty, zniżki i rabaty na zewnętrzne usługi dla biznesu. W ramach pakietu startowego Revolut Business spełniającego kompleksowo potrzeby firm w obszarze finansów, na początku 2021 r. Revolut wszedł na rynek w 13 krajach europejskich z usługą akceptacji płatności. Na początku 2021 r. Revolut uruchomił ofertę dla firm w USA.

Globalną ekspansję Revolut potwierdziło wejście na rynek w USA, Australii i Japonii. Nacisk na budowaniu silnej marki i premiery produktowe Revolut w USA wzrośnie w 2021 r. Firma poszukuje kolejnych kierunków ekspansji, czego dowodem jest oficjalne otwarcie indyjskiego biura pod kierownictwem Paromy Chaterjee, prezes Revolut w Indiach.

Gdy nadzwyczajne okoliczności rynkowe w 2020 r. przyspieszyły migrację konsumentów na platformy cyfrowe, konsekwentnie tworzyliśmy innowacje i wprowadzaliśmy na rynek produkty, ułatwiające klientom codzienne finanse. W sumie ogłosiliśmy 24 premiery produktowe dla klientów indywidualnych i firm, weszliśmy do USA, Japonii oraz Australii, uruchomiliśmy usługi bankowe na Litwie – przy jednoczesnej poprawie rentowności. W 2021 r. weszliśmy z prężnym i efektywnym biznesem, który zamierzamy dalej skalować” – powiedział Nik Storoński, CEO i współzałożyciel Revolut.

“Revolut wszedł w 2020 r. w kolejną fazę wzrostu. Poszerzył zasięg geograficzny, wzmocnił bazę kapitałową, poprawił zarządzanie, wzmocnił kierownictwo wykonawcze. Zmiany te tworzą stabilną platformę do budowy i wprowadzania na rynek kolejnych produktów dla dynamicznie rosnącej społeczności klientów” – powiedział Martin Gilbert, przewodniczący rady dyrektorów w Revolut.

Wydarzenia po zakończeniu roku finansowego

Cieszymy się z doskonałych wyników w pierwszym kwartale 2021 r. osiągniętych dzięki wspólnemu wysiłkowi pracowników firmy. Przychody wzrosły o ponad 130% w porównaniu z I kw. 2020 r. Wzrost odnotowaliśmy w każdej linii biznesowej, w szczególności w obszarze majątku i handlu. Zysk brutto w pierwszym kwartale 2020 r. wzrósł o ponad 300% r/r, przy znaczącym wzroście marży brutto, dzięki stale poszerzanej ofercie usług i ścisłej kontroli nad kosztami. Skorygowane marże operacyjne i netto wyniosły powyżej 30%. Kontynuowaliśmy wzrost bazy klientów, których liczba na koniec kwartału sięgnęła 15,5 mln” – powiedział Mikko Salovaara, dyrektor finansowy w Revolut.