Shoper wkrótce wejdzie na GPW

Shoper Zarząd

Shoper S.A., właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (Software as a Service), opublikował Prospekt związany z ruszającą dziś publiczną ofertą sprzedaży akcji. Oferta obejmuje około 27,1 proc. akcji Spółki, a cena maksymalna została ustalona na 47 zł, przy tej cenie wartość oferty wynosi 363 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych prowadzone będą w dniach 22-28 czerwca. Giełdowy debiut planowany jest około 9 lipca.

Shoper to lider na polskim rynku dostawców oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS – posiada około 45% udział w rynku pod kątem liczby obsługiwanych klientów, a wliczając sklepy sprzedawane na zasadzie private label, udział ten wzrasta do około 57%. Umożliwia przedsiębiorcom wygodne, szybkie i łatwe założenie własnego sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży w kanale online. Na kompleksową ofertę Spółki składa się  udostępniana w formie abonamentu platforma Shoper, pozwalająca na elastyczne dopasowanie do potrzeb danego klienta oraz szereg usług sprzedawanych w modelu pay-as-you-grow (PAYG), skorelowanych bezpośrednio z liczbą zamówień lub wielkością obrotów (GMV) generowanych przez sklepy na platformie.

Z rozwiązań firmy korzysta ponad 21 tys. sklepów, w tym około 17 tys. klientów bezpośrednich, którzy w ciągu 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r. wygenerowali niemal 4,5 mld zł GMV1). Pozostałe 4 tys. sklepów zostało sprzedanych w formule Private Label przez partnerów Spółki. Z usług Shoper korzystają m.in.: Wawel, Kanał Sportowy, Pat&Rub, Kruger&Matz, Agencja Mienia Wojskowego.

– Z liczbą ponad 21 tys. sklepów jesteśmy liderem polskiego rynku rozwiązań SaaS dla e-commerce. Nasza strategia zakłada dalszy dynamiczny wzrost skali działalności, który będzie możliwy zarówno dzięki pozyskiwaniu nowych użytkowników, jak i zwiększaniu przychodów z dotychczasowej bazy klientów. Naszą przewagą jest mocna pozycja rynkowa i bogata oferta usług dodatkowych rozliczanych w modelu pay-as-you-grow, które pomagają e‑sklepom efektywnie zwiększać sprzedaż. Dzięki temu możemy rosnąć razem z klientami – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

Wysoka skalowalność modelu SaaS oraz pozycja rynkowa Shoper dają solidną podstawę do dalszych wzrostów. Do 2026 r. Shoper chce zwiększyć bazę użytkowników platformy Shoper do 50 tys. sklepów internetowych oraz 7 tys. użytkowników aplikacji ErpBox, dzięki której sklepy na platformie Shoper mogą m.in. zostać zintegrowane z platformami handlowymi pozwalającymi na sprzedaż za granicą. Planuje przy tym wzrost przychodów powiązanych ze skalą działalności użytkowników (pay-as-you-grow) z obecnych 50 proc do ok. 80 proc. oraz dalsze wzmocnienie modelu sprzedaży omnichannel w ramach platformy poprzez rozszerzanie liczby możliwych integracji.

W I kwartale 2021 r. Shoper wypracował 15,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 71 proc. r/r. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 69 proc. do 5,5 mln zł, a zysk netto o 92 proc. do 4,5 mln zł.

– Jako lider polskiego rynku rozwiązań SaaS dla e-commerce jesteśmy miejscem pierwszego wyboru dla osób decydujących się rozpocząć sprzedaż online. Dynamiczny rozwój modelu SaaS i całego rynku e-commerce w połączeniu z naszym know-how i atrakcyjną ofertą pozwolą na dalszy rozwój Spółki – mówi Marcin Kuśmierz.

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 22 – 28 czerwca. Zapisy przyjmuje Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie mBanku. Intencją oferujących jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym ok. 10–15% akcji sprzedawanych.

– Jesteśmy rentowną Spółką, ze stabilnymi przepływami pieniężnymi, mocną pozycją rynkową i ambitnym planem rozwoju. Zdecydowaliśmy się na giełdowy debiut, ponieważ wierzymy, że wzmocni on nasz wizerunek oraz transparentność Spółki wśród partnerów biznesowych. Jednocześnie umożliwi nam wprowadzenie programu motywacyjnego dla pracowników – dodaje Marcin Kuśmierz.

Przedmiotem oferty jest do 7.731.628 akcji spółki, które reprezentują 27,11 proc. kapitału zakładowego oraz 27,50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, razem z opcją stabilizacyjną do 10% liczby akcji przydzielonych. Oferującymi akcje są aktualni akcjonariusze spółki, tj. fundusz private equity V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Akcjonariusze sprzedający oraz Spółka zobowiązali się do nie sprzedawania lub nie emitowania akcji spółki przez okres 360 dni po Ofercie. Menadżerami Oferty są mBank S.A., Biuro Maklerskie PKO BP oraz WOOD & Company Financial Services, a.s.

Harmonogram oferty Shoper S.A.

21 czerwca 2021 r. Publikacja Prospektu
21 – 29 czerwca 2021 r. Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
22 – 28 czerwca 2021 r. Zapisy dla inwestorów indywidualnych (do godz. 23:59)
29 czerwca 2021 r. Publikacja ostatecznej ceny i liczby akcji sprzedawanych
30 czerwca – 2 lipca 2021 r. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych
5 lipca 2021 r. Ewentualne zapisy składane przez inwestorów zastępczych
5 lipca 2021 r. Przydział akcji
około 9 lipca 2021 r. Przewidywany termin debiutu na GPW

Wybrane dane finansowe Shoper S.A.

  I kw. 2021 I kw. 2020 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 15 807 9 243 46 945 27 856 20 515
Zysk / strata z działalności operacyjnej 5 543 3 272 16 655 5 445 4 294
Zysk / strata netto 4 548 2 363 12 492 3 917 2 992