KNF zatwierdziła Prospekt Shoper

Shoper Zarząd

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Shoper S.A. w związku z planowaną Ofertą Publiczną. Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW. Publikacja Prospektu zaplanowana jest na poniedziałek 21 czerwca. Globalnymi koordynatorami oferty, współprowadzącymi księgę popytu są mBank S.A. oraz Biuro Maklerskie PKO BP. Współprowadzącym księgę popytu jest również WOOD & Company Financial Services, a.s.

Shoper to lider na polskim rynku dostawców oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS, który umożliwia przedsiębiorcom wygodne, szybkie i łatwe założenie własnego sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży w kanale online. Kompleksowa oferta Spółki obejmuje udostępnianą w formie abonamentu platformę Shoper oraz szereg usług sprzedawanych w modelu pay-as-you-grow (PAYG), skorelowanych bezpośrednio z liczbą zamówień lub wielkością obrotów (GMV) generowanych przez sklepy na platformie. Z rozwiązań firmy korzysta ponad 20 tys. sklepów, reprezentujących zróżnicowane branże.

– Zatwierdzenie Prospektu to bardzo pozytywna wiadomość, oznacza to, że w ciągu najbliższych dni rozpocznie się Oferta Publiczna Shoper. Budowana przez nas od 15 lat kompleksowa oferta dla e-sklepów pozwoliła nam objąć pozycję lidera na polskim rynku dostawców oprogramowania w modelu SaaS i stać się platformą pierwszego wyboru dla przedsiębiorców decydujących się na wejście do kanału online. Znajdujemy się w okresie dynamicznego wzrostu, mamy bogatą ofertę i świetnych ludzi na pokładzie, a polski rynek e-commerce ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, uważam, że to dobry moment aby dołączyć do grona spółek na warszawskiej GPW. Pierwszego  notowania akcji spodziewamy się jeszcze w I połowie lipca – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

Spółka w swojej strategii zakłada utrzymanie pozycji rynkowego lidera oferującego oprogramowanie dla e-commerce w modelu SaaS, m.in. poprzez zwiększenie bazy użytkowników platformy Shoper, w tym przez potencjalne akwizycje i ekspansję na nowe kraje, a także wzrost udziału przychodów w modelu PAYG oraz rozwój obecnych i nowych usług, w tym koncentrujących się na wspieraniu sprzedaży wielokanałowej.

– Chcemy w dalszym ciągu wykorzystywać wysoką skalowalność naszego modelu biznesowego i zwiększać bazę użytkowników korzystających z naszej platformy oraz oferowanych przez nas w modelu pay-as-you-grow usług dodatkowych. Rozważamy akwizycje mniejszych platform e-commerce, a także wyjście z naszą ofertą na inne kraje. Pierwszym krokiem był zakup aplikacji ErpBox, która umożliwia klientom Shoper m.in. integrację z platformami handlowymi, pozwalającymi na sprzedaż za granicą. W tym momencie przestaliśmy być Spółką, która działa wyłącznie na terytorium Polski  – dodaje Marcin Kuśmierz.

Shoper w 2020 roku odnotował przychody na poziomie 47 mln zł oraz 22 mln zł zysku EBITDA menedżerskiej, po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym. Oznacza to wzrost o odpowiednio 69 proc. r/r oraz 104 proc. r/r. W tym samym okresie GMV* wygenerowana przez sklepy na platformie Shoper wyniosła niemal 4,0 mld zł, co oznacza wzrost o 87 proc. r/r.

Na poniedziałek 21 czerwca planowane jest opublikowanie Prospektu na stronie internetowej Spółki: https://www.shoper.pl/relacje-inwestorskie/

Przedmiotem oferty będzie około 27,1% akcji istniejących Shoper w tym około 2,5% w ramach opcji stabilizacyjnej. Oferującymi akcje są aktualni akcjonariusze Spółki, tj. fundusz private equity V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego. Akcjonariusze sprzedający oraz Spółka zobowiązali się do nie sprzedawania lub nie emitowania akcji Spółki przez okres 360 dni po Ofercie.

Menadżerami Oferty są mBank S.A., Biuro Maklerskie PKO BP oraz WOOD & Company Financial Services, a.s. Doradcą prawnym Spółki w związku z Ofertą jest kancelaria prawna MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. Doradcą prawnym Menedżerów Oferty w związku z Ofertą jest kancelaria prawna DLA Piper Giziński Kycia sp.j. Audytorem Spółki jest Grant Thornton.

*GMV (ang. gross merchandise value) – suma przychodów sklepów prowadzących działalność na platformie Shoper, nie uwzględnia przychodów sklepów sprzedawanych przez partnerów Spółki na zasadzie private label oraz nie uwzględnia przychodów generowanych przez integrację z zewnętrznymi marketplace.